Artikel
23 aug '11
23 augustus '11
2 min

Vertrouwen in Nederlandse ambtenaar is hoog

Het vertrouwen in ambtenaren is in vergelijking met ons omringende landen relatief hoog. De tevredenheid over het functioneren van de overheid scoort na een dip in de post-Fortuynjaren (2002-2005) weer net zo hoog als in de jaren negentig: ruim boven de 60 procent. Ook de waarderingscijfers voor de plaatselijke overheid vertoont een rustig en stabiel beeld.

Gezagscrisis
Dit blijkt uit de “Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur” dat door de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur is gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het rapport is er geen sprake van een gezagscrisis. Belastingdienst, leger, politie, justitie en rechterlijke macht lijken te kunnen rekenen op een vrij grote en stabiele mate van vertrouwen. Enige uitzondering is de Tweede Kamer en het politieke systeem. Een aanzienlijk deel van de bevolking meent dat Kamerleden niet geïnteresseerd zijn in de mening van de burger. Een substantieel deel van de bevolking veronderstelt ook dat de Haagse politiek weinig interesse in de bevolking heeft.

Burgemeester
De Nederlandse burgers willen minder ‘poldermodel’ en meer rechtstreekse invloed. Het merendeel van de bevolking wil meer inspraak, meer referenda en meer gekozen bestuurders, onder wie de gekozen burgemeester. Enige uitzondering daarop vormt de aanhang voor een gekozen premier blijft steken onder de 50 procent.

Bron: Binnenlands Bestuur