Artikel
28 aug '12
28 augustus '12
2 min

Verplichte Cito-toets van de baan?

Een Kamermeerderheid is tegen het voorstel van het huidige kabinet voor een verplichte Cito-toets op alle basisscholen. Dit blijkt uit de verkiezingsprogramma’s voor de komende verkiezingen.

Een aantal partijen wil dat de scholen het recht behouden om zelf een eindtoets te kiezen, een aantal andere partijen wil scholen de vrijheid geven om helemaal geen eindtoets af te nemen. Drie partijen staan nog achter het kabinetsvoorstel.

Draagvlak
Na de langstudeerboete, de prestatiebeloning en de bezuiniging op passend onderwijs is hiermee het politieke draagvlak onder een vierde belangrijk onderwijsvoornemen weggevallen. Dit voorjaar werd het wetsvoorstel Eindtoets primair onderwijs in de Tweede Kamer schriftelijk besproken. Na de verkiezingen zal de parlementaire behandeling worden voortgezet. Op basis van hun verkiezingsprogramma’s zouden politieke partijen de uniforme eindtoets uit het wetsvoorstel schrappen.

Toetscultuur
De besturenraad (Centrum voor Christelijk onderwijs) is blij met deze nieuwe politieke verhoudingen in het onderwijsbeleid. Directeur/bestuurder Wim Kuiper: “Wij hebben ons steeds verzet tegen de invoering van een uniforme eindtoets. Een dergelijke toets is een onnodige inperking van de inrichtingsvrijheid van scholen. Het is goed als scholen zelf kunnen kiezen voor een eindtoets die past bij hun overtuiging. Onderwijskwaliteit laat zich niet vatten in een eenzijdige meting van resultaten voor rekenen en taal. De overdreven toetscultuur waarvan de uniforme eindtoets een voorbeeld is moet een halt worden toegeroepen. Het is terecht dat een Kamermeerderheid een stokje wil steken voor de invoering hiervan.”

Verkiezingen
Na de verkiezingen zal er meer duidelijkheid komen of er wel of niet een verplichte Cito-toets ingevoerd zal worden. Dit zal onder andere afhangen van de samenstelling van het volgende kabinet.

Bron: Besturenraad

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.