Artikel
5 jan '12
5 januari '12
2 min

Vernieuwde aanbestedingsrichtlijnen laten (wederom) op zich wachten

Opnieuw zijn er door de Europese Commissie herziene voorstellen gepresenteerd van de aanbestedingsrichtlijnen. Begin 2012 hoopt het kabinet met een reactie hierop te kunnen komen.

De Europese Commissie heeft zich als doel gesteld om door middel van de aanbestedingsrichtlijnen de regels en procedures omtrent aanbestedingen flexibeler en eenvoudiger te maken. Hierdoor moet het inkopers mogelijk gemaakt worden om doeltreffender en efficiënter in te kopen. Bovendien wil de Europese Commissie duurzame en sociale aspecten mee laten wegen en het mkb meer kansen bieden in aanbestedingsprocedures.

Een voorstel hieromtrent is om aanbestedende diensten de mogelijkheid te bieden te onderhandelen met de betreffende aanbieders. Hierdoor kunnen aanbieders beter aan de vraag van de aanbestedende dienst voldoen en inkopers hun producten en diensten tegen de beste prijs inkopen. Uiteraard dient er gedurende deze ‘procedure’ wel aan bepaalde regels te worden voldaan, zoals voldoen aan bepaalde selectie- en gunningcriteria. Aanbieders dienen bovendien te allen tijde op de hoogte te worden gesteld van eventuele (technische) wijzigingen. Maar zullen dergelijke voorstellen in de praktijk wel werken voor het mkb?

In de herziene aanbestedingsrichtlijnen is veel ruimte opgenomen voor een grotere deelname van het mkb aan aanbestedingstrajecten. Zo dienen er proportionele eisen gesteld te worden, mogen opdrachten minder eenvoudig geclusterd worden en dient niet alleen op laagste prijs gegund te worden. Daarnaast dient er meer onderhands aanbesteed te worden, zodat ook kleine bedrijven mee kunnen dingen. In de herziene aanbestedingsrichtlijnen zijn echter minder regels vastgelegd betreffende deze onderhandse, kleinere opdrachten.

Het kabinet zal begin 2012 met een eerste oordeel over de aanbestedingrichtlijnen naar buiten komen. Vervolgens zullen de voorstellen besproken worden met de lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement. Besprekingen over de huidige richtlijnen hebben ruim vier jaar geduurd, waarna iedere lidstaat nog eens twee jaar de tijd krijgt om deze algemene richtlijnen om te zetten in eigen wetgeving. Het kan dus nog lang duren voordat de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen toegepast worden.

Bronnen:
Pianoo, Cobouw, FD

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.