Artikel
22 dec '10
22 december '10
1 min

Verhaal WGA-lasten burgemeester

Sinds burgemeesters vallen onder de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en niet (meer) onder de wettelijke sociale zekerheid, zoals de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) vindt er géén verhaal meer van de WGA-lasten plaats.

Voor de burgemeesters en de wethouders vindt op grond van de Appa geen inhouding plaats in verband met arbeidsongeschiktheid. Ook voor de raadsleden vindt géén verhaal van de WGA-lasten plaats. De raadsleden zijn ook uitgezonderd van de wettelijke sociale zekerheid.