Artikel
24 sep '09
24 september '09
1 min

Vereenvou­di­ging heffings­kor­tingen

Het kabinet stelt een aantal vereenvoudigingen voor van heffingskortingen. Zo wil het kabinet de huidige doorwerkbonus en de verhoogde arbeidskorting voor ouderen samenvoegen. Op dit moment krijgt een oudere werknemer een verhoogde arbeidskorting en daarnaast kan deze werknemer via zijn aangifte inkomstenbelasting de doorwerkbonus claimen. De samenvoeging levert meer duidelijkheid en lastenverlichting op omdat de werknemer geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft te doen om zijn doorwerkbonus te claimen. Verder wordt voorgesteld om één begrip te hanteren als grondslag voor de berekening van de diverse heffingskortingen en om de alleenstaande-ouderkorting en de aanvullende alleenstaande-ouderkorting samen te voegen. Dit is duidelijker en levert lastenverlichting voor de belastingdienst op.