Artikel
27 jul '10
27 juli '10
2 min

Veel belangstelling gemeenten om mensen met beperking aan de slag te helpen

Aan een proef waarbij bedrijven mensen met een beperking en een WWB-uitkering via zogenoemde loondispensatie een baan kunnen bieden, doen 32 (samenwerkingsverbanden van) gemeenten mee. De werkgever mag minder dan het wettelijk minimumloon betalen als de werknemer door zijn arbeidsbeperking verminderd productief is. De betrokken werknemer ontvangt van de gemeente een aanvulling op het loon. Het kabinet wil met deze proef stimuleren dat gewone bedrijven meer mensen met een arbeidshandicap aannemen.

In totaal zijn 49 aanmeldingen (waarbij in totaal 82 gemeenten betrokken zijn) de afgelopen maand binnengekomen. Het ministerie van SZW heeft daaruit een selectie gemaakt met een goede spreiding over het land en kenmerken van gemeenten als omvang en uitvoering van de Wsw en Wwb.

Gemeenten kunnen via deze proef mensen met een beperking die niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen aan de slag helpen. Die mensen staan nu vaak aan de kant. Mensen die met loondispensatie werken, verdienen zelf een loon, en hoeven nog maar ten dele vanuit een uitkering betaald te worden. Dit kan een besparing op de uitkeringslasten betekenen.

Voor de proef is een aparte wet ingevoerd, de Tijdelijke wet pilot loondispensatie. De centrale vraag in deze proef is of loondispensatie en de manier waarop gemeenten het gebruiken er echt voor kan zorgen dat meer mensen met een beperking aan de slag komen bij een gewone werkgever. De proef loopt tot eind 2012. Meer informatie over de pilot is te vinden op: www.ikkan.nl/meebouwenpilots.

Bron: ministerie van SZW

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.