Artikel
11 mrt '11
11 maart '11
2 min

Vakbonden: nieuw conflict CAO gemeenten dreigt

De Abvakabo FNV wil de cao voor gemeenteambtenaren rigoureus moderniseren. Daarmee denkt de vakbond de gewenste 1 procent loonsverhoging te kunnen compenseren. De Abvakabo vindt dat het College van Arbeidszaken (CvA), de werkgever, afspraken hierover niet nakomt en vreest voor een conflict.

Achterban consulteren
Het College van Arbeidszaken heeft de bestuurlijke commissie inmiddels bijeen geroepen, maar wil nog niet ingaan op het verloop hiervan. Woordvoerder Arjen Konijnenberg: ‘Afgelopen maandag hebben we met de bonden afgesproken dat we alle twee onze achterban zouden consulteren of er voldoende mogelijkheden zijn om verder te praten. Dat is momenteel nog gaande. Eind volgende week verwachten we de uitkomst hiervan, tot die tijd willen we er nog niet over praten in de media.’

Sociale leidraad
De gemeentelijke sector staat voor grote uitdagingen, met name op personeelsgebied. Op korte termijn is er een overschot aan mensen en op langere termijn een enorm tekort. Om de bezuinigingen op de gemeentelijke sector op te kunnen vangen en de sector ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor werknemers, wilden de bonden en het CvA begin 2011 afspraken maken in een ‘sociale leidraad’.

Vermindering bureaucratie

In die leidraad zouden onder andere afspraken komen over vermindering van het aantal externen, vermindering van de bureaucratie, interne flexibilisering en meer mobiliteit, geen gedwongen ontslagen en modernisering van de cao. In ruil voor vergaande afspraken in de leidraad willen de bonden dat werknemers 1 procent loonsverhoging krijgen.

Conflict
Volgens de Abvakabo lijkt het alsof het CvA de kans op modernisering laat schieten door te weigeren om afspraken te maken. Als de bonden en het CvA over twee weken geen akkoord bereiken, dreigt volgens de bond binnen een jaar opnieuw een conflict over de cao gemeenten.

Bron: Binnenlands Bestuur