Artikel
14 jul '09
14 juli '09
2 min

Vakantie­krachten bij de gemeente

De zomer is al weer in volle gang en dat betekent dat u wellicht een aantal vakantiekrachten heeft aangetrokken. Wat zijn de rechten en plichten van de vakantiekrachten? En waar dient u als werkgever rekening mee te houden? Een vakantiekracht krijgt in principe een aanstelling. Dit geldt niet wanneer er sprake is van een oproepovereenkomst, want dan is een arbeidsovereenkomst mogelijk. Tevens is de CAR-UWO van toepassing op de vakantiekracht, met uitzondering van de hoofdstukken over bezoldiging, bovenwettelijke werkeloosheidsregeling en opleiding en ontwikkeling. De vakantiekracht is als werknemer bovendien verzekerd voor de Werkloosheidswet en de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen.

De vraag is alleen of een vakantiekracht aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een WW- of WIA-uitkering. En niet te vergeten het pensioen van de vakantiekracht. Als werknemer van de gemeente vallen zij onder het ABP. Wanneer de bezoldiging van de vakantiekracht, gebaseerd op jaarbasis bij een fulltime dienstverband, echter onder de € 10.100,- blijft (dit is de franchise van het ABP), wordt er geen pensioen opgebouwd en hoeft er geen premie te worden betaald. Aanmelding bij het ABP door u als werkgever is dan ook overbodig en niet nodig.

Op de site van de VNG vindt u alle informatie over de rechten en plichten van vakantiekrachten: www.vng.nl.

Ad van Zutphen
Directeur Driessen