Artikel
6 jul '11
6 juli '11
4 min

Vakantie… en van alles wat daarbij komt kijken !

Vakantietijd is vaak de leukste periode voor een werknemer. Geldt dit ook voor de werkgever? Afstemmen van vakantie van werknemers kan voor veel onrust zorgen binnen de organisatie. Hier kun je goede afspraken over maken, zodat de vakantieperiode ook daadwerkelijk een leuke periode is in plaats van een doorn in het oog van de werkgever. Welke afspraken kunnen hierover gemaakt worden en waar moet je rekening mee houden? Kortom: hoe kun je problemen voorkomen?

Vakantie of verlofregeling
Uitgangspunt is dat de werknemer aangeeft wanneer en hoe lang hij/zij op vakantie wil. Als een werkgever dit verzoek weigert, dient dit onderbouwd te worden.
Redenen om te weigeren liggen in de sfeer van ernstige verstoring van de bedrijfsvoering, dat niet op een andere manier kan worden opgevangen. De meeste organisaties hebben afspraken gemaakt over opname van vakantie. Om een dergelijke regeling vast te kunnen stellen is instemming van de OR nodig.

In een vakantie/verlofregeling kunnen bijvoorbeeld de volgende afspraken worden vastgelegd:

•    Iedere werknemer neemt verplicht vakantie op gedurende een bepaalde periode. Dit is over het algemeen niet van toepassing binnen een gemeentelijke organisatie, maar bijvoorbeeld wel in het onderwijs.
•    Vakantie opnemen in piekperiodes is niet mogelijk.
•    Een werknemer kan niet tegelijkertijd met een directe collega op vakantie gaan. De collega’s moeten dit onderling afstemmen.
•    Er geldt een voorrangsregeling tijdens de schoolvakanties voor werknemers met schoolgaande kinderen.
•    Werknemers mogen maximaal 3 weken aaneensluitend vakantie opnemen. Een langere periode is toegestaan, mits dit niet ten koste gaat van de vakantie van collega’s of een verstoring van de bedrijfsvoering oplevert. Een langere periode is alleen mogelijk na toestemming van de leidinggevende.
•    Hoe lang van te voren moet een vakantieverzoek ingediend worden? Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een korte of lange vakantieperiode. Er is zo voldoende tijd voor onderlinge afstemming en planning van werkzaamheden.
•    Om vakantiestuwmeren te voorkomen aan het eind van het jaar kan de werkgever er voor kiezen om een vakantierooster op te stellen wie wanneer op vakantie gaat, dit stimuleert de werknemers om op langere termijn over hun vakantieplanning na te denken.

Bovenstaande voorbeelden zijn niet wettelijk vastgelegd, maar zijn bedoeld als voorbeeld hoe afspraken er binnen een organisatie uit kunnen zien.

Afspraken
over opbouw en  opname van vakantiedagen.
Wat zijn de wettelijke regelingen die gelden voor opname van vakantiedagen?

Van rechtswege toekennen van aanvraag vakantieopname:
Als een werknemer een verzoek indient voor opname van vakantie en de werkgever heeft na 2 weken niet laten weten dat het verzoek geweigerd wordt, is na het verstrijken van die termijn van rechtswege ingestemd met het verzoek van de werknemer.

Instemming OR
Als er sprake is van vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling betreffende vakantie, dan is instemming van de OR nodig.

Vervaltermijn van vakantiedagen
Er is een nieuw wetsvoorstel aangenomen dat inhoudt dat voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn van een half jaar gaat gelden. Dit wetsvoorstel treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen en ongebruikte vakantiedagen die vóór 2012 zijn opgebouwd geldt nog steeds de vervaltermijn van 5 jaar. Ongebruikte dagen die in 2012 zijn opgebouwd vervallen dus per 1 juli 2013.

Tot 1 januari 2012 bouwen langdurig zieken alleen vakantie op over de laatste 6 maanden van hun ziekte. Vanaf die datum bouwen zij vakantie op over de hele ziekteperiode. De werkgever kan dan ook afspraken maken met de zieke medewerker om tijdens de ziekteperiode vakantiedagen op te nemen, mits dit het herstel niet belemmerd. Daarom is afstemming met de bedrijfsarts van belang. Tijdens vakantieverlof gedurende de ziekteperiode hoeft een medewerker dan ook geen re-integratieactiviteiten te ondernemen.

Samengevat
Gewijzigde regelgeving, duidelijke afspraken en onderlinge afstemming kunnen veel duidelijkheid brengen binnen een organisatie, zodat de vakantieperiode iets is om naar uit te kijken.

Bron: P&O Actueel

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.