Artikel
22 feb '13
22 februari '13
3 min

UWV voorspelt generiek personeelstekort zorg & welzijn vanaf 2015

Vanaf 2015 dienen in de sector zorg & welzijn generieke personeelstekorten zich voor het eerst op grotere schaal aan. Dit blijkt uit het sectorrapport van het UWV over de sector zorg & welzijn. De instantie verwacht wel een direct tekort aan verzorgenden niveau 3 of 4, maar de omvang is onzeker vanwege de maatregelen in het regeerakkoord. Ook voor andere beroepen in de zorg (bijvoorbeeld artsen en apothekers) worden tekorten voorzien.

Krap
In enkele sectorspecifieke gevallen is de arbeidsmarkt krap. Het gaat dan om gespecialiseerde verpleegkundigen (zoals diabetes- of kinderverpleegkundigen), of arts-specialisten (spoedeisende hulp, verpleeghuis, artsen verstandelijk gehandicapten).

Thuiszorg en verzorging
Voor de lagere zorgniveaus (helpenden en zorghulpen) zullen de banen juist niet voor het oprapen liggen. De komende jaren blijft wel vraag naar de thuiszorgmedewerkers of verzorgenden, maar de concurrentie is behoorlijk omdat veel medewerkers hun baan kwijtraken. Gezien de verschuiving van extramuraal naar intramuraal zullen organisaties zich vooral focussen op personeel dat goed met cliënten om kan gaan, zo verwacht de instantie.

Opleiding zorg
Volgens het UWV biedt de zorg nog steeds gunstige perspectieven voor de mensen die een opleiding in de zorg willen volgen: een redelijk tot goede kans op werk, een gevarieerd aanbod aan opleidingen en kansen tot doorstroming. Het gaat dan vooral om opleidingen van mbo-niveau 3 of hoger.

Zorg blijft groeien, maar minder hard
Als we weer uitzoomen naar de complete arbeidsmarkt in 2013, dan blijkt dat van alle sectoren die het UWV onderscheid, alleen het aantal banen binnen zorg & welzijn groeit. Er wordt rekening gehouden met 15.000 nieuwe banen; ofwel 1% van de werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn. De groei van de werkgelegenheid in de sector zorg en welzijn in 2013 is wel veel minder dan we de laatste jaren gezien hebben. Tussen 1995 en 2011 groeide de werkgelegenheid in de sector namelijk tussen de 18 duizend (2004) en de 65 duizend (2002; 2010). Gemiddeld groeide de werkgelegenheid in zorg en welzijn in die periode met 34 duizend banen per jaar (3,2% per jaar).

De HRM’er komt zo bij u
Driessen heeft samen met TNS Nipo een onderzoek gehouden onder 200 HRM’ers in de sector zorg & welzijn. Doel van het onderzoek was om de HRM-(toekomst)visie binnen de snelst groeiende sector in Nederland te achterhalen. De resultaten hebben we verzameld in het gratis boek “De HRM’er komt zo bij u.” Dit boek is in het najaar van 2012 verschenen. Het boek geeft antwoord op de vraag hoe HRM de voortrekkersrol kan pakken die noodzakelijk is om een organisatie voor te bereiden op de toekomst. Het boek is voor zorg & welzijn organisaties gratis aan te vragen op www.driessen.nl/zorgenwelzijn

Bron: zorgvisie, UWV arbeidsmarktprognose 2012-2013, UWV samenvatting sectorbeschrijving Zorg

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.