Artikel
15 dec '14
15 december '14
2 min

Uitbreiding van doelgroep Quotumwet met hoger opgeleiden

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken staat achter het voorstel van coalitiepartijen VVD en PvdA om hoger opgeleiden te laten vallen onder de doelgroep van de Quotumwet. Klijnsma zei dit op 10 december in een debat over deze wet.

De komende jaren moeten er 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet heeft dit afgesproken met de vakbonden en werkgevers. Het betreft mensen die het minimumloon niet kunnen verdienen. Als bedrijven zich niet aan de afspraken houden, kunnen zij een boete krijgen op basis van de Quotumwet. In deze wet staat wat de doelgroep is voor de extra banen, hoe de voortgang van het scheppen van de banen wordt bewaakt en wat de maatregelen zijn als werkgevers het toegezegde aantal banen niet halen.

Meetellen hoger opgeleiden

Hoger opgeleiden, die wel het minimumloon kunnen verdienen, vallen buiten de kabinetsplannen. VVD en PvdA willen er echter voor zorgen dat bedrijven hen ook mogen meetellen als blijkt dat ze het opgelegde percentage arbeidsgehandicapten niet halen. Klijnsma schat het aantal van deze hoger opgeleiden op 20.000 tot 30.000.

Geen verdringing

Dit betekent dat de doelgroep van 125.000 in de praktijk wat groter kan worden. Er mag echter geen sprake zijn van verdringing van lager opgeleiden door hoger opgeleiden, benadrukken de Kamerleden Sjoerd Potters (VVD) en John Kerstens (PvdA).

Kritiek op boete

D66 steunt het plan van de VVD en PvdA, maar wil dat dit ook in de wet wordt geregeld. Verder heeft een aantal oppositiepartijen scherpe kritiek op het plan voor een boete voor bedrijven als het ze niet lukt voldoende arbeidsongeschikten aan te nemen. CDA-Kamerlid Pieter Heerma vindt dat dit bedrijven opzadelt met veel bureaucratie. Zijn voorstel is om bedrijven te belonen als ze arbeidsgehandicapten in dienst nemen.

Bronnen: ANP, ORnet

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.