Artikel
15 feb '12
15 februari '12
2 min

Tweede Kamer staat achter verhoging AOW-leeftijd

Het wetsvoorstel voor verhoging van de AOW-leeftijd is aangenomen door de Tweede Kamer. Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, wordt de AOW-leeftijd in 2020 verhoogd naar 66 jaar en daarna gekoppeld aan de levensverwachting. Ook wordt het mogelijk om de ingangsdatum van de AOW-uitkering uit te stellen.

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW, is ook de pensioenrichtlijn afgehamerd. Daarnaast heeft de Kamer ingestemd met een extra verhoging van de AOW-uitkering van 0,6% per jaar tot 2028.

Doorwerken met lagere uitkering
De keuzevrijheid voor de ingangsdatum van de AOW wordt vergroot. Voor ieder jaar dat een werknemer zijn AOW-uitkering later laat ingaan, krijgt hij de rest van zijn leven 6,5% extra. Werknemers die een jaar eerder stoppen met werken, krijgen jaarlijks juist 6,5% minder AOW uitgekeerd. Op verzoek van de VVD wordt het voor senioren die na het bereiken van de AOW-leeftijd willen blijven werken, mogelijk om hun uitkering op eigen verzoek te verlagen, zodat ze extra AOW opbouwen voor later.

Contracten aanpassen
Hoewel het in financieel opzicht wellicht beter zou zijn om de AOW-leeftijd al eerder dan in 2020 te verhogen, wordt hier niet voor gekozen. Dankzij deze ingangsdatum hebben werkgevers en werknemers de tijd om zich voor te bereiden op het langer doorwerken. Deze tijd is nodig voor het aanpassen van bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaardenregelingen -en contracten.

Bron: HR Rendement

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.