Artikel
12 jul '12
12 juli '12
4 min

Traineeship: hot in de non-profitsector

De laatste jaren zien wij bij onze opdrachtgevers, van groot tot klein, in toenemende mate aandacht voor het inzetten van het instrument “traineeship”. Een traineeship wordt in zijn algemeenheid als volgt omschreven: een gestructureerd werk- en opleidingsprogramma dat werkgevers aan hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt aanbieden. De praktijk is overigens wat weerbarstiger dan de definitie: we zijn ook traineeships tegengekomen waaraan ook eigen medewerkers konden deelnemen en traineeships voor MBO’ers. Grosso modo klopt deze definitie echter wel.

Waarom zou je een traineeship vormgeven?

De aanleiding en doelen voor het opzetten van een traineeship kunnen divers zijn: het binnenhalen en behouden van jonge, goed gekwalificeerde medewerkers, het verbeteren van het werkgeversimago of het zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw. Andere aanleidingen kunnen zijn het doorbreken van grenzen tussen afdelingen of organisaties en het inspireren van andere medewerkers.

Kenmerken van een traineeship

Een traineeship beslaat altijd een afgebakende periode. In de praktijk is dit vaak twee jaar. Binnen deze periode wordt er aan diverse opdrachten en vaak op verschillende afdelingen gewerkt. Belangrijk is dat het traineeship een echte baan betreft en geen stage: van de trainee wordt een wezenlijke bijdrage gevraagd en de trainee heeft een arbeidsovereenkomst, vaak voor de duur van het traineeship of voor een kortere, op basis van de beoordeling te verlengen periode. Verder is er veel aandacht voor de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van de trainee: veelal worden opleidingsprogramma’s aangeboden waarin zowel vakinhoudelijke als vaardigheidstrainingen hun plaats hebben. Ook in de keuze van de opdracht en in de persoonlijke begeleiding, al dan niet op basis van een Persoonlijk Ontwikkelplan, speelt de ontwikkeling van de trainee een belangrijke rol.

Traineeship afgerond en dan?

Op dit terrein komen we bij de diverse organisaties grote verschillen tegen, variërend van een “vaste baan” na afloop tot het in principe eindigen van de arbeidsovereenkomst, tenzij de trainee succesvol op een interne vacature solliciteert. Als organisatie is het van belang om vooraf de trainee duidelijk te maken waar de perspectieven liggen, om te voorkomen dat trainees tussentijds afhaken.

Een kleine gemeente onder de rook van één van de grootste steden van Nederland was daar heel helder in: “we willen heel graag dat onze trainees langer blijven, maar wanneer ze niet lang na het traineeship zouden vertrekken naar een grote gemeente, hebben we in ieder geval een aantal jaren plezier van ze gehad en het zou voor ons als kleine gemeente onmogelijk zijn geweest om ze op dat ervaringsniveau aan te trekken”.

Met andere woorden: een traineeship kan ook een instrument zijn om medewerkers intern op te leiden op een vakgebied waarop grote schaarste bestaat. Op deze manier krijg je toch ervaren medewerkers in huis die op de arbeidsmarkt niet te werven zijn en heb je een aantal jaren een win-winsituatie: de trainee een mooi ontwikkeltraject, de organisatie een zelf opgeleide, gemotiveerde medewerker. Wie niet groot is, moet slim zijn!

Opzet van een traineeship

Het opzetten van een traineeship, al dan niet met meerdere organisaties, is geen sinecure. In ieder geval moet nagedacht worden over de volgende thema’s: instellen van een projectgroep, behoeftepeiling binnen de organisatie, bepalen van doelen, uitgangspunten en budget. Daarnaast komen zaken aan de orde als het aantal trainees, de duur en toewijzing van de projecten, doorstroommogelijkheden naar een vaste functie en rollen en taken binnen het traineeproject. Bij het laatste moet u denken aan bijvoorbeeld een trainee coördinator, mentor, beoordelaar, coach en projectgroep.  En dan hebben we het nog niet eens over de werving en selectie, het bepalen van de benodigde competenties, het opleidings- en ontwikkelingsplan en de communicatie binnen de organisatie. En toch, zo spreken wij uit eigen ervaring, is het bijzonder inspirerend om dit op te zetten!

Young Public Professionals: traineeship

Sinds 1 januari 2008 kent Reijn, onderdeel van Driessen Groep, het traineeship voor Young Public Professionals (YPP). Deze jonge, hoogopgeleide starters op HBO- en Academisch niveau werken bij opdrachtgevers in heel Nederland en richten zich op operationele en tactische HR-activiteiten. Neem voor meer informatie contact op met Reijn voor de inzet van interim HRM-consultants via 0492 – 50 66 40 of kijk op de website.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.