Artikel
25 aug '11
25 augustus '11
1 min

Toolkit individueel keuzebudget waterschappen

Ten behoeve van de introductie van het Individuele Keuze Budget in de sector waterschappen stelt het A&O-fonds Waterschappen binnenkort een toolkit beschikbaar met informatiemateriaal, voorbeeldbrieven e.d..

Ten behoeve van de introductie van het Individuele Keuze Budget in de sector waterschappen stelt het A&O-fonds Waterschappen binnenkort een toolkit beschikbaar met informatiemateriaal, voorbeeldbrieven e.d..

Minder regels, meer mogelijkheden. Dat is in essentie wat er verandert met de invoering van het Individueel KeuzeBudget (IKB) per 1 januari 2012. Vanaf die datum beschikt iedere waterschapsmedewerker, zoals afgesproken in het cao-akkoord 2009-2011, naast zijn of haar salaris over een vrij besteedbaar budget. De toolkit helpt organisaties om deze afspraak ook echt in de praktijk  te brengen en is opgebouwd uit een deel voor de medewerker en een deel voor P&O. De toolkit komt in september beschikbaar via de website van het A&O-fonds.