Artikel
1 okt '09
1 oktober '09
2 min

Toekomstige trends in werk

De wereld is dynamisch en verandert voortdurend. Als de wereld verandert veranderen organisaties mee. Immers organisaties moeten een ‘fit’ behouden met de organisatiecontext om de continuïteit te kunnen waarborgen. Dit betekent dat organisaties voortdurend andere eisen stellen aan haar medewerkers. Het verleden heeft dit al aangetoond. Verschillende stromingen op het gebied van personeelsbeleid zijn al gepasseerd. Enkele voorbeelden zijn: het Paternalisme (vanaf +/- 1870), Scientific Management (vanaf +/- 1920), Human-relationsbeweging (vanaf +/- 1945), Revisionisme (vanaf +/- 1960), Institutionalisme (vanaf +/- 1970),  en Personeelsmanagement (vanaf +/- 1980).

Welke stromingen zich in de toekomst zullen ontwikkelen laat zich moeilijk voorspellen. Wel zijn er enkele trends waar te nemen. A. Bakas en M. van der Woude hebben een boek geschreven (De Toekomst van Werk) waarin zij verschillende trends beschrijven die invloed zullen hebben op de toekomst van werk. Enkele opvallende trends zijn:

  1. In de toekomst zal er meer gebruik worden gemaakt van nanotechnologie, biotechnologie, genetica, afvalrecycling en nieuwe energievormen.
  2. Meer vrouwen aan het werk. In de zorg neemt de banengroei toe door de vergrijzing. Ook in het onderwijs zullen banen toenemen doordat het personeelsbestand in deze sector erg vergrijst is.
  3. Toename freelancers. De technologie maakt het steeds makkelijker voor medewerkers om voor zichzelf te gaan werken.
  4. Meerdere carrières. Het is in de toekomst niet vreemd als mensen zeven totaal verschillende beroepen in hun leven gaan beoefenen. Tussendoor laten mensen zich omscholen en nemen sabbaticals.
  5. Het individu als merk. Het onderwijs zal zich meer gaan richten op de talenten van iemand en minder op de zwakheden. Organisaties spelen hierop in en proberen via assesments de talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Iedere medewerker krijgt zodoende de mogelijkheid zich te ontwikkelen als een professional.

Bronnen:
-J. Paauwe, J. van Breukelen (2007) Stimulerend personeelsmanagement, Een bijdrage
aan het beter presteren van organisaties.
www.detoekomstvanwerk.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.