Artikel
5 okt '09
5 oktober '09
2 min

Tijdelijke urenuitbreiding

In de wist u datjes is aandacht besteed aan de tijdelijke urenuitbreiding. Wij hebben hier tot ons genoegen interessante reacties op mogen ontvangen. U wilt graag van ons weten of en zo ja welke opties er zijn voor een tijdelijke urenuitbreiding zonder dat u als overheidswerkgever een ontslaguitkering moet betalen. Voor een tijdelijke urenuitbreiding in dienst van uw organisatie bestaan inderdaad alternatieven. Een tijdelijke uitbreiding is mogelijk via een payroll-organisatie zoals Driessen. In dat geval is uw organisatie voor die uren niet de formele werkgever en draagt u dus niet het risico voor de ontslaguitkering. De medewerker heeft over de uitbreiding alleen recht op een Werkloosheidsuitkering en dus niet op een bovenwettelijke uitkering die in uw CAO is opgenomen. Of de volgende alternatieven bruikbaar zijn voor uw organisatie is afhankelijk van de geldende CAO en de individuele situatie:

  • In plaats van een tijdelijke urenuitbreiding kan gekozen worden voor overwerk. Overwerk leidt overigens ook tot kostenverhoging voor de werkgever. Overwerk is alleen mogelijk als op grond van uw CAO sprake is van overwerk. Als voorbeeld, in de gemeentelijke CAO is overwerk gedefinieerd als uren die de feitelijke arbeidsduur overschrijden. U wilt een medewerker die formeel 22 uur per week werkt en feitelijk 24 uur een urenuitbreiding geven van 4 uur per week. De formele arbeidsduur wordt dus 26 uur. Hiervan is 2 uur per week overwerk, de overige 2 uur niet.
  • De gemeentelijke CAO kent daarnaast de mogelijkheid een urenuitbreiding te geven binnen een bepaalde bandbreedte (artikel 4:1 lid 1 CAR). Gemiddeld over een jaar mag de oorspronkelijke arbeidsduur van de medewerker niet overschreden worden. Een tijdelijke urenuitbreiding betekent dus dat elders in het jaar minder uren gewerkt moet worden ter compensatie.

Wilt u tot de beste financiële situatie komen, dan ontkomt u niet aan het maken van een analyse per individu. Wilt u ons advies, neem dan contact op met de juridische helpdesk.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.