Artikel
2 dec '10
2 december '10
1 min

Tijdelijke regeling bijverdienen naast FPU stopt

Sinds 1 september 2008 is bijverdienen naast een FPU-uitkering aantrekkelijker geworden. Een FPU-gerechtigde mag tot maximaal 90 of 100 procent van het oude salaris bijverdienen, de zogenaamde bijverdienmarge. Het meerdere wordt in mindering gebracht op de FPU-uitkering. Van het gedeelte waarmee de uitkering wordt verminderd, wordt tweederde toegevoegd aan het ouderdoms- en nabestaandenpensioen vanaf de 65-jarige leeftijd. Deze regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2011.

De Pensioenkamer heeft op 13 oktober 2010 het besluit genomen dat deze tijdelijke regeling niet wordt voortgezet en stopt met ingang van 1 januari 2011. Voor mensen die reeds bijverdiensten hebben waardoor de FPU-uitkering wordt verminderd, blijft de regeling ook ná 1 januari 2011 gelden zolang de FPU wordt verminderd. Vanaf 2011 wordt het meerdere in mindering gebracht op de FPU-uitkering, zonder dat er iets wordt toegevoegd aan het ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

Voor meer informatie rondom het afschaffen van deze tijdelijke regeling verwijzen wij u door naar de website van het ABP.