Artikel
28 sep '12
28 september '12
1 min

Stroeve onderhandeling over vakantieopbouw tijdens ziekte in de CAR-UWO

Met ingang van 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving gewijzigd.  Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving moet ook de CAR-UWO aangepast worden. Over de invulling hiervan hebben de LOGA-partners echter nog geen overeenstemming gevonden.

Nog geen overeenstemming
Het Burgerlijk Wetboek is niet direct van toepassing op de medewerkers die onder de CAR-UWO vallen. De partijen in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) moeten met betrekking tot dit onderwerp overeenstemming vinden over hoe de CAR-UWO dusdanig kan worden aanpast zodat deze aansluit bij de Europese regels.

De LOGA-partners zijn het nog niet met elkaar eens over de interpretatie van de jurisprudentie van het Europese Hof dat aangeeft dat zieke medewerkers – naast volledige vakantieopbouw – bij vakantieopname ook vakantiedagen afboeken van het vakantietegoed.

Handreiking ‘Vakantie tijdens ziekte’
Dit betekent dat de CAR-UWO nog niet aangepast kan worden op de gewijzigde vakantiewetgeving en dat de HRM-afdeling van uw organisatie nog steeds aangewezen is op de handreiking  ‘Vakantie tijdens ziekte’, opgesteld door de VNG.

Bekijk de volledige tekst van de Handreiking ‘Vakantie tijdens ziekte’

Bron: VNG

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn