Artikel
23 nov '11
23 november '11
2 min

Staatsse­cre­taris maakt prestatie­af­spraken over personeels­be­leid mbo

Met hoger opgeleide docenten, bekwamer management en goed personeelsbeleid moet de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs de komende jaren verder verbeteren. Dit staat in het akkoord over prestatieafspraken dat staatssecretaris Zijlstra met de MBO Raad heeft afgesloten. Het mbo is de eerste sector waarmee staatssecretaris Zijlstra dergelijke afspraken vastlegt.

meer masteropgeleide docenten
Het akkoord bevat onder meer afspraken over de verhoging van de kwaliteit van het onderwijspersoneel, de bekwaamheid van het management en de verbetering van het personeelsbeleid.  Het mbo zal zich inzetten om het  aantal masteropgeleide leraren substantieel te verhogen.

In het akkoord is verder vastgelegd dat een substantieel aantal mbo-instellingen deel gaat nemen aan de experimenten met prestatiebeloning. Ook gaat de MBO Raad met de onderwijscoöperatie samenwerken in een pilot voor een register van het onderwijspersoneel.

De afspraken zijn een logisch vervolg op het Professioneel Statuut van het mbo, en op de actieplannen ‘Focus op vakmanschap’ en ‘Leraar 2020 – een krachtig beroep!’

‘Goed onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leraar. Maar ook het management en verdere ondersteuning van het onderwijspersoneel moeten natuurlijk op orde zijn. We ondertekenen dit bestuursakkoord om de kwaliteit van alle professionals over de volle breedte te verhogen,’ aldus staatssecretaris Zijlstra.

Bron: Rijksoverheid.nl