Artikel
12 jun '09
12 juni '09
1 min

Sociale verzekerings­dagen van belang

Vanaf 2006 wordt voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen uitgegaan van loontijdvakken en niet meer van SV-dagen. Toch is het aantal SV-dagen nog steeds van belang. Deze moeten namelijk worden opgenomen in de loonaangifte. Via de loonaangifte worden de SV-dagen doorgesluisd naar de polisadministratie van UWV. Om in aanmerking te komen voor een WW of WIA uitkering wordt door het UWV gekeken naar de referte periode en de arbeidsverledeneis. De SV dagen zijn hierbij bepalend.

Ad van Zutphen
Directeur Driessen