Artikel
9 jun '16
9 juni '16
3 min

Sociale media zijn steeds populairder bij personeelswerving

Een toenemend aantal bedrijven gebruikt sociale media om personeel te werven. Daarnaast heeft bijna een kwart van de werkgevers moeite om vacatures in te vullen. 36 procent van de bedrijven nam in 2015 een 50-plusser aan. Zo blijkt uit een enquête van UWV onder 4700 bedrijven die vorig jaar vacatures vervulden.

Bijna een vijfde van de bedrijven past sociale media, zoals LinkedIn of Facebook, toe voor het zoeken naar personeel. Dat was in 2013 minder dan een tiende. Werkgevers zetten het kanaal met name in voor het werven van hoger opgeleid personeel. Vooral de sectoren communicatie en informatie en de horeca maken gebruik van sociale media.

Minder krantenadvertenties

Relaties en open sollicitaties zijn een goede ingang naar werk voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden. Verder neemt het aandeel van de krantenadvertentie af. Deze waren maar voor 9 procent van de vervulde vacatures het wervingskanaal.

Moeilijk vervulbare vacatures

Van de bedrijven meldt bijna een vierde in de enquête dat ze moeite hebben met het invullen van vacatures. Dat was in 2011 nog ongeveer een vijfde. Het gebrek aan gekwalificeerde kandidaten is volgens de werkgevers de voornaamste oorzaak. Toch passen ze hun eisen vrijwel niet aan. Daarnaast maken ze weinig gebruik van om- of bijscholing om kandidaten geschikt te maken voor een functie.

ICT-personeel

Vooral ICT-bedrijven geven aan knelpunten te hebben in de personeelsvoorziening. Van de vacatures voor ICT-personeel was 48 procent moeilijk vervulbaar. Dit was voor technisch personeel 41 procent. Verder was er een bovengemiddeld aantal moeilijk vervulbare vacatures voor commercieel personeel. Naast een gebrek aan kandidaten noemen werkgevers het ontbreken van specifieke vakkennis en specifieke werkervaring relatief vaak als knelpunt.

Aannemen 50-plussers

De kansen van oudere werklozen blijven ongunstig en er is relatief vaak langdurige werkloosheid onder 50-plussers. UWV vroeg werkgevers daarom wat hun houding is tegenover het werven en in dienst houden van werknemers van 50 jaar en ouder. 36 procent gaf aan het afgelopen jaar een 50-plusser te hebben aangetrokken. Verder neemt een derde van de bedrijven extra maatregelen om oudere werknemers aan te nemen. De bereidheid daartoe is groter bij bedrijven die al 50-plussers in dienst hebben. Drie kwart van de bedrijven treft geen maatregelen om 50-plussers in dienst te houden.

Loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie is bij bedrijven de populairste financiële regeling voor het in dienst nemen of houden van 50-plussers. 93 procent van de werkgevers beschouwt dit als een geschikte regeling. Subsidie voor scholing is minder in trek bij bedrijven (53 procent).

Bron: UWV

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.