Artikel
20 jan '11
20 januari '11
7 min

Social Media, onontkoombaar voor HRM?

Social Media, het is een term die de afgelopen tijd steeds vaker wordt genoemd. Zowel in privésfeer als in werkgerelateerde sfeer. Maar wat wordt er precies verstaan onder social media? Wat is het en wat kunnen we ermee? Veel mensen kennen bijvoorbeeld de platformen Hyves en LinkedIn. Waar Hyves grotendeels voor privé wordt gebruikt, is LinkedIn een zakelijk georiënteerd ‘social network’. In relatief korte tijd zijn er meer en meer vormen van sociale netwerken bijgekomen en begint een besef te komen dat deze media ook van toepassing zijn binnen het werk. Zo ook voor HRM, want HRM draait om mensen. En hoe technisch, ‘online’ en onpersoonlijk het soms wellicht lijkt, social media draait óók om mensen.

Social Media?
Als we het hebben over social media, dan hebben we het over een verzameling van sociale netwerken op internet en hoe mensen deze netwerken gebruiken. Een definitie hiervan is lastig te geven. De VanDale geeft in elk geval nog geen uitsluitsel. Als we er een definitie aan geven, denken we dat deze het dichtst in de buurt komt (door internetbureau JungleMinds):

“Social media zijn de online tools en platforms die mensen gebruiken om hun meningen, inzichten en ervaringen met elkaar te delen, evenals het vragen naar deze meningen, inzichten en ervaringen van anderen.”

In deze definitie staan de kernzaken van social media: online tools, platforms, mensen, meningen, inzichten, ervaringen en delen. Heel makkelijk gezegd zijn social media dus plaatsen op internet waar mensen met elkaar in contact komen over verschillende onderwerpen. Belangrijk is dat het een open karakter heeft én voor de ‘aangesloten’ mensen relevant moet zijn. Nu de bedoeling duidelijk is, kunnen we de koppeling leggen naar een aantal concrete, bekende platformen én de raakvlakken met HRM.

Platformen in een notendop
In dit artikel gaan we niet te diep in op alle platformen. Wel is het goed om een kort overzicht te hebben van veelgebruikte platformen in Nederland.

LinkedIn: een zakelijk platform waar ‘professionals’ en organisaties vanuit diverse achtergronden een profiel aanmaken en zodanig met elkaar kunnen netwerken. Men kan gebruik maken van elkaars netwerk, discussiëren in groepen, evenementen plaatsen, vacatures plaatsen, enzovoorts. LinkedIn is een snelgroeiend netwerk met in Nederland meer dan 2 miljoen aangesloten leden/profielen.

Hyves: een Nederlandse ‘profielensite’ waar mensen allerlei wetenswaardigheden, foto’s en nieuwtjes over zichzelf plaatsen. Mensen worden ‘vrienden’ en kunnen dan in elkaars profiel kijken en berichten sturen. Ook enkele bedrijven zijn aanwezig met een Hyvesprofiel. Er zijn momenteel meer dan 9 miljoen Nederlandse leden.

Facebook: vergelijkbaar met Hyves, echter internationaal gericht. Op dit moment telt Facebook ongeveer 4,5 miljoen Nederlandse leden. Facebook maakt onder andere in Nederland een enorme groei door en lijkt sterk de concurrentie met Hyves aan te gaan.


Twitter:
een ‘microblog’ waar mensen updates kunnen plaatsen van maximaal 140 karakters, men kan elkaar volgen en updates bekijken. Twitter kent een wat gehyped karakter in Nederland. Er zijn ongeveer 300.000 actieve leden in Nederland. Twitter wordt steeds vaker als opiniërend medium beschouwd. Een goed voorbeeld hiervan is de actieve rol van Twitter bij de recente Tweede Kamer verkiezingen.

YouTube: een website waar mensen video’s kunnen ‘uploaden’ en bekijken. YouTube kent een onvoorstelbaar groot aantal video’s; elke minuut worden wereldwijd uren video aan YouTube toegevoegd!

Naast deze bekende platforms bestaan er nog talloze andere sociale netwerkplatforms, zoals weblogs (artikelen plaatsen, lezen, reageren), fotosites (Flickr), nieuwssites (Wikipedia), enzovoorts.

Inhaken op HRM-thema’s
De inzet van social media is geen doel op zich, maar een handige, ‘nieuwe’ manier om je doelen te bereiken. Op HR-gebied zijn diverse thema’s aan de orde, waarbij social media uitkomst kunnen bieden. Enkele onderwerpen zijn:

 • Gevolgen vergrijzing
  De vergrijzing in Nederland brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Het tekort op de arbeidsmarkt zal groter worden, wat betekent dat de ‘strijd om talent’ groter wordt. Hoe kun je als organisatie die nieuwe generatie potentiële werknemers binden én boeien? En welke rol kunnen social media daarin spelen?
 • Werkgeversimago (employer branding)
  Als gevolg van de sterker wordende strijd om goede medewerkers in de toekomst, zal het imago van de organisatie als werkgever ook een belangrijke rol spelen, naast de daadwerkelijke functies, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het beeld dat mensen van organisaties hebben wordt in afnemende mate beïnvloed door wat een werkgever zelf hierover zegt. Een mening over de organisatie zal juist in toenemende mate worden gevormd door wat anderen hierover zeggen, op met name sociale netwerken.
 • Opkomst e-recruitment
  Recruitment gebeurt steeds meer online: e-recruitment. LinkedIn heeft meer dan 2 miljoen Nederlandse leden. Dat zijn mensen die onder andere hun hele werkverleden, opleidingen, sterke kanten en interesses delen. Je zou het kunnen beschouwen als de grootste CV-databank van Nederland met ruimschoots meer informatie dan Monsterboard, het grootste Nederlandse jobboard met 750.000 kandidaten.
 • Het Nieuwe Werken
  Een ander voorbeeld van een actueel thema binnen HRM is Het Nieuwe Werken (HNW). Een belangrijk onderdeel van HNW is flexibel werken. Medewerkers hoeven niet altijd op een vaste werkplek te zijn om hun werkzaamheden goed uit te voeren. Het ‘enige’ dat goed georganiseerd moet worden is het faciliteren van de communicatie en informatiedeling tussen collega’s, managers en medewerkers. Inzet van sociale media kunnen hierbij een aanzienlijke bijdrage leveren.

Tips en trucs voor HRM
Nu volgen enkele tips voor de inzet van social media, vanuit het oogpunt van de HRM’er. Deze tips zijn algemeen en niet uitputtend. Ook zal per organisatie de toegevoegde waarde van social media-inzet op een andere manier tot uiting komen. Desalniettemin toch enkele tips waaraan u wellicht nog niet heeft gedacht:

 1. Maak een ‘company profile’ aan op LinkedIn en zorg dat uw managers een profiel hebben. U bent zichtbaar als organisatie en kunt gebruik maken van uw bedrijfsprofiel en netwerken bij het zoeken naar nieuwe collega’s. Het plaatsen van updates en vacatures is makkelijk en kosteloos.
 2. Zorg dat uw organisatie een geactualiseerd profiel heeft op bekende netwerken als LinkedIn, Hyves, Facebook. U hoeft zeker niet op elk platform aanwezig te zijn. Onderzoek op welke platformen uw doelgroepen aanwezig zijn en richt u daarop. U kunt dit inzetten voor ‘employer branding’, afhandeling van vragen, plaatsen van nieuwsberichten, plaatsen van vacatures, enzovoorts.
 3. Wil uw organisatie in contact blijven met oud-medewerkers? Social media bieden een uitgelezen mogelijkheid om makkelijk en kosteloos een alumni-groep op te richten en te onderhouden.
 4. U kunt via diverse tools, zoals Google Alerts, bijhouden wat er over uw organisatie gezegd wordt op het internet, dus ook op sociale netwerken. Dit kan erg relevant zijn voor uw werkgeversimago.
 5. YouTube biedt de mogelijkheid om een eigen kanaal op te zetten. Op zo’n kanaal kunt u uw eigen filmpjes uploaden en publiceren. Wellicht is het interessant om een bedrijfsfilm te plaatsen, managers via video toelichting te laten geven op openstaande vacatures of om medewerkers aan het woord te laten.
 6. Heeft u veel vacatures voor een bepaalde doelgroep? Dan kan het relevant zijn om een Twitter-account aan te maken en hierop vacature-updates te posten met een link naar uw vacaturepagina.

Social media, onontkoombaar voor HRM
Dit artikel is te kort voor een uitputtende opsomming van sociale platformen en de reeds bestaande businesscases hiervan. Ook de genoemde actuele onderwerpen binnen HRM zijn slechts een greep uit de ‘to-do lijst’ van de HRM’er. Elke organisatie heeft andere uitdagingen en doelstellingen. Zo vergt elke situatie een eigen analyse en dus ook inzet van social media. Waar we het ons inziens wel over eens kunnen worden, is het feit dat social media een hot item is en niet voor niets. We kunnen er niet omheen dat in toenemende mate mensen gebruik maken van sociale media en dat je als organisatie hierop in moet spelen. De vraag in de titel van dit artikel is ons inziens ook meteen het antwoord; Social Media, onontkoombaar voor HRM!

Zet u social media al in voor HRM-doeleinden en zo ja, op welke manier?

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.