Artikel
8 jul '11
8 juli '11
2 min

Senaat stemt in met tijdelijke vervanging zwangere wethouder

De Gemeentewet maakt op korte termijn vervanging voor wethouders bij zwangerschap, bevalling of langdurige ziekte mogelijk.  De Eerste Kamer ging namelijk op 5 juli jl. akkoord met een wetsvoorstel dat daarin voorziet.

Inhoud

  • Een wethouder kan om verlof verzoeken in verband met zwangerschap, bevalling dan wel ziekte waarvan het niet aannemelijk is dat de functie weer binnen acht weken kan worden hervat.
  • Benoeming van een extra vervangende wethouder kan ook wanneer het zittende college al het maximale aantal wethouders telt.
  • De vervanger is van rechtswege ontslagen met ingang van de dag dat het verlof of de ziekte eindigt.

Consequenties wethouder
De financiële rechtspositie van de betrokken wethouder verandert gedurende het verlof niet. Dit met uitzondering van de onkostenvergoeding die voor de helft wordt betaald. Reis- en verblijfkosten worden gedurende het verlof niet vergoed. Omdat de betrokken wethouder lid blijft van het college loopt de pensioenopbouw door en is er geen nadelige invloed op het latere recht op wachtgeld.

Consequenties vervang(st)er.
De vervang(st)er ontvangt hetzelfde salaris en dezelfde onkostenvergoedingen. Dit geldt echter niet voor de aanspraken op grond van de Appa. In plaats daarvan ontvangt de vervanger een extra vergoeding  voor een  verzekering inzake arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

Huidige situatie
Momenteel bestaat er ook een vervangingsmogelijkheid maar die is geënt op het collegiaal vervangen van de zieke of zwangere wethouder onderling.
Overigens geldt de vervangingsregeling ook voor gedeputeerden bij de provincies.

Bronnen:
–    VNG
–    Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 209, nr. 2 Regeling van de tijdelijke vervanging van Wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.
–    Eerste Kamer, verslag vergadering 5 juli 2011.

Driessen HRM Payroll

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.