Artikel
18 aug '09
18 augustus '09
1 min

Scholingsbonus

Vanaf juni jongstleden kunt u als werkgever in aanmerking komen voor een scholingsbonus van maximaal  € 2500,00, onder meer als u een werknemer aanneemt die bij een andere werkgever met ontslag wordt bedreigt.  Dit is één van de maatregelen die zijn genomen om de huidige financiële crisis aan te pakken.

Als er in de overheidssector waar u als werkgever onder valt, een opleidings- en ontwikkelingsfonds is, dan zal dit fonds ook bijdragen aan de scholingskosten. Wilt u meer weten over de regeling? Neem dan eens een kijkje op de site van het UWV http://www.uwv.nl/werkgevers/ontslag-werkloosheid/scholingsbonus/index.aspx. Daar vindt u gedetailleerde informatie  over deze regeling, zoals de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Ad van Zutphen
Directeur Driessen