Artikel
26 apr '11
26 april '11
3 min

Scholen goed op weg met functiemix; nog wel extra slag nodig

De meeste scholen zijn goed op weg om de afgesproken functiemix voor 2011 te halen. In oktober 2010 was ruim een kwart van de VO-docenten naar een hogere salarisschaal bevorderd. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Actieplan Leerkracht, die staatssecretaris Zijlstra op 18 april naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er zijn echter ook scholen die nog een extra inspanning moeten leveren om de afspraken te halen. Waar scholen problemen ervaren bij de invoering van de functiemix kan in overleg met de sociale partners en OCW naar een passende oplossing worden gezocht.

In het Actieplan Leerkracht hebben scholen en sociale partners afspraken gemaakt over een hogere beloning van docenten: in 2014 moet 55% van de docenten in een hogere salarisschaal zitten. Oktober 2011 vormt hierbij een belangrijk tussenstation. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat veel scholen goed op weg zijn met de invoering van de functiemix. Een aantal scholen moet echter nog een flinke slag maken. Bijvoorbeeld in de Randstad; hier ligt het percentage LC op 33,7% en dit moet eind 2011 45% zijn. De VO-raad roept scholen op de laatste slag te maken. Daarmee wordt een eventuele discussie over het inzetten van de convenantsgelden voor de tweede tranche voorkomen.

Aandacht voor problemen (entreerecht)
De VO-raad erkent de wens van enkele scholen voor meer ruimte en maatwerk bij de invoering van de functiemix. Sommige scholen kunnen, in hun specifieke situatie, de landelijke afspraken (nog) niet halen. Dit zou volgens hen tot onbedoelde of onredelijke effecten leiden. De VO-raad adviseert deze scholen in contact te treden met de vakcentrales. Op grond van artikel 11.6 van de CAOV VO 2008 2010 is het dan mogelijk om een passende oplossing te zoeken.
Een voorbeeld is het entreerecht. Voor veel scholen blijkt de stringente werking daarvan in de praktijk onwerkbaar. De VO-raad pleit er daarom voor deze bepaling uit de cao te schrappen. Voor de bonden is dat een stap te ver. Ze hebben echter wel verklaard bereid te zijn het entreerecht dusdanig aan te passen, dat scholen meer beleidsruimte krijgen.

Personeelsbeleid
Een positief effect van de functiemix is dat het scholen stimuleert actief bezig te zijn met hun personeelsbeleid en de professionalisering van leraren. Dit blijkt uit een evaluatie van de wet BIO. Veel docenten maken ook gebruik van de aangeboden lerarenbeurs om een masteropleiding te volgen. Sinds 2008 zijn 19.000 beurzen toegekend. De VO-raad juicht deze extra aandacht voor het personeelsbeleid en de kwaliteitsverbetering toe.
In 2011 komt voor het VO € 220 miljoen beschikbaar om de arbeidsmarktpositie van leraren verder te verbeteren via de functiemix.

Bron: VO-raad

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.