Artikel
15 dec '11
15 december '11
2 min

Regeling loonkosten­sub­sidie eindigt per 1 januari 2012

Als u in 2012 werknemers aanneemt die moeilijk aan een baan komen, kunt u helaas geen loonkostensubsidie meer krijgen. Nu kunt u voor een werknemer die uit een uitkeringssituatie komt onder voorwaarden nog een jaar lang de helft van het minimumloon vergoed krijgen. De regeling stopt alleen voor nieuwe gevallen die u in 2012 aanneemt.

Voor werknemers tot 50 jaar die – vóór ze bij uw onderneming in dienst kwamen – een WGA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering hadden, kunt u op dit moment bij UWV loonkostensubsidie aanvragen. Ook als uw nieuwe werknemer al langer dan een jaar een volledige WW-uitkering had, kunt u deze tegemoetkoming onder voorwaarden krijgen. Voorwaarde om voor loonkostensubsidie in aanmerking te komen, is dat u de werknemer een jaarcontract aanbiedt en u van plan bent om dat daarna nog met minstens een halfjaar te verlengen. Ook moet de werknemer natuurlijk binnen de doelgroep passen. De loonkostensubsidie bedraagt bij een fulltime dienstverband 50% van het minimumloon en duurt één jaar. De aanvraag moet u uiterlijk drie maanden nadat de werknemer in dienst is getreden bij UWV indienen.

Omdat de regeling stopt, komen werknemers die op of na 1 januari 2012 voor uw onderneming gaan werken, niet meer voor deze regeling in aanmerking. Werknemers die aan de voorwaarden voldoen en op 31 december 2011 in dienst treden nog wel. Uw aanvraag moet dan vóór 1 april 2012 bij UWV binnen zijn.

Bron: UWV