Artikel
26 nov '09
26 november '09
2 min

Principeakkoord nieuwe CAO Primair Onderwijs

De bonden en Minister Plasterk hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO PO. Het doel van dit akkoord is een verdere versterking van de arbeidspositie van personeel in het primair onderwijs. Hiervoor is eerder het Convenant LeerKracht opgesteld. Maatregelen uit dit convenant worden met het nieuwe akkoord voortgezet en geïntensiveerd. In het principeakkoord zijn een aantal zaken overeengekomen:

  • De uitkering Dag van de Leraar wordt verhoogd van 110 euro naar 200 euro (bij een volledige werkweek). Elke medewerker werkzaam in het primair onderwijs ontvangt deze uitkering.
  • De lerarenschalen LA tot en met LD worden verhoogd met gemiddeld bruto 23 euro per maand. De bindingstoelage van leraren in de eindschaal wordt verhoogd van 328,47 euro naar 715,21 euro.
  • De jaarlijkse eenmalige specifieke eindejaarsuitkering voor onderwijsondersteunend personeel van schaal 1 tot en met 8 wordt in 2009 verhoogd met 250 euro bruto.
  • De brutobedragen van de salarisschalen van onderwijsondersteunend personeel vanaf schaal 9 worden gemiddeld met 34 euro bruto per maand verhoogd.
  • De bedragen van de adjunctenschalen worden structureel gemiddeld verhoogd met 70 euro bruto per maand.
  • De maandelijkse bruto toelage behorend bij artikel 6.29a CAO PO 2009 geldend voor directeuren van DA tot en met DC+ wordt verhoogd met 23 euro bruto per maand.
  • De directieschalen DD en DE worden verhoogd met gemiddeld 22 euro bruto per maand.

Klik hier voor gedetailleerde info over bovenstaande.

Wanneer het akkoord wordt getekend, zullen de wijzigingen met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2009.

Bronnen:
•    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
•    Algemene Onderwijsbond

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.