Artikel
4 jun '10
4 juni '10
2 min

Principeakkoord CAO Waterschappen 2009-2011 – opleiding, ontwikkeling en loopbaan

Op 3 juni jongstleden hebben de Unie van Waterschappen enerzijds, en de bonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF anderzijds, een principeakkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden binnen de sector Waterschappen. In dit artikel zullen wij stilstaan bij de onderwerpen opleiding, ontwikkeling en loopbaan.

Opleiding, ontwikkeling en loopbaan

Vragen als waar sta je nu in je loopbaan, waar wil je heen met je loopbaan, welke opleiding(en) heb je daarvoor nodig en welke ontwikkeling moet je doorlopen, staan centraal op het moment dat een medewerker zich wil ontplooien. Waterschappen willen alle medewerkers, ongeacht hun levensfase, aantrekkelijk en inspirerend werk bieden. Hiertoe hebben zij de handen ineen geslagen en willen zij een totaalbeleid introduceren waarmee de behoefte tot ontplooiing van de individuele medewerker wordt vervuld. Het belang van de organisatie en het belang van de medewerker dient hierbij in evenwicht te zijn.

Het huidige hoofdstuk 11 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW) kent studiefaciliteiten toe voor alle medewerkers en wordt per 1 januari 2011 uitgebreid met EVC (erkenning elders verworven competenties). Daarnaast zullen partijen de in-, door- en uitstroom beter gaan faciliteren. Het horizontaal doorgroeien, verticaal doorstromen en uitstromen zal meer aandacht krijgen met als doel een verminderd beroep op externe inhuur en daardoor kostenbeheersing.

Loopbaantraject met loopbaanbudget

Partijen zijn overeengekomen dat medewerkers vanaf 1 januari 2011 kunnen kiezen voor intensief loopbaantraject. Middels een aanstelling in algemene dienst kunnen ze meer invloed uitoefenen op hun eigen loopbaan. Hoofdstuk 11 van de SAW wordt per 1 januari 2011 uitgebreid met een tweede deel gericht op loopbaanoriëntatie, -advies, -ontwikkeling en -faciliteiten. Onderdeel hiervan is een individueel loopbaanbudget ter hoogte van € 2.500,00 voor de uitvoering van het ontwikkelingsplan met een gericht bestedingsdoel.

Tweede loopbaan met loopbaanbudget

Partijen realiseren zich dat er ook medewerkers zijn die veelal nog eenmalig van functie willen veranderen. Deze medewerkers kunnen vanaf 2011 in het kader van hun POP in overleg met de leidinggevende eenmalig aanspraak maken op de faciliteiten van het volledige loopbaanbudget van € 2.500,00 euro voor de zogenoemde tweede loopbaan.

Rol A&O fonds

Het A&O fonds Waterschappen krijgt een nadrukkelijke rol in het stimuleren en faciliteren van de sectorale initiatieven op het gebied van opleiding, ontwikkeling en loopbaan.

Bron: Principeakkoord CAO Waterschappen (Abvakabo FNV)

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.