Artikel
4 jun '10
4 juni '10
1 min

Principe­ak­koord CAO Waterschappen 2009 – 2011 – een overzicht

Op 3 juni 2010 hebben de Unie van Waterschappen en de vakbonden een principeakkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden in de sector Waterschappen. Het akkoord loopt van 1 oktober 2009 tot 1 januari 2012. Wij hebben in afzonderlijke artikelen op dit blog diverse onderdelen beschreven: flexibel werken, 36-urige werkweek, loonontwikkeling, beloning, levensfasebeleid, IKB, opleiding, ontwikkeling en loopbaan. Wilt u alle artikelen handig op één pagina zien, klik dan op deze ’speciale’ pagina over het principeakkoord CAO Waterschappen.