Artikel
28 apr '11
28 april '11
3 min

Principe-akkoord bereikt over cao voortgezet onderwijs

De vakbonden AOb, CNV Onderwijs en CMHF hebben met de werkgeversorganisatie VO-raad een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de ruim honderdduizend werknemers in het voortgezet onderwijs. Deze gaat in op 1 augustus van dit jaar en heeft een looptijd van een jaar. Sociale partners hebben afgesproken dat inkorting van de zomervakantie van de leerlingen niet mag leiden tot minder vrije dagen voor docenten. Het ondersteunend personeel krijgt een hogere eindejaarsuitkering.

Onderwijstijd
Tussen de partijen is in de afgelopen maanden vooral intensief onderhandeld over de consequenties voor docenten van de nieuwe wet onderwijstijd. Hierin wordt de zomervakantie voor leerlingen met vijf dagen ingekort. Dit wordt gecompenseerd met vijf roostervrije dagen die door de school worden vastgesteld met instemming van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Afgesproken is dat de roostervrije dagen voor docenten onder hetzelfde regime vallen als die van de leerlingen.

Van onbevoegd naar bevoegd
In de cao is ook opgenomen dat onbevoegden twee jaar de tijd krijgen om hun bevoegdheid te halen. De onderwijsbonden zijn daarom met de werkgevers overeengekomen dat een onbevoegd docent maximaal twee jaar onder contract van een instelling kan staan. Het betrokken schoolbestuur geeft de docent in die tijd de gelegenheid zijn opleiding te voltooien. Na afronding van de opleiding krijgt de docent een dienstverband voor onbepaalde tijd in een passende salarisschaal.

Beperkte salarisverhoging
Vanwege de nullijn waren er nauwelijks mogelijkheden voor de loonontwikkeling. Daarom is besloten de minimale ruimte die er was, gericht alleen in te zetten aan de onderkant van het salarisgebouw. Het resultaat is dat ondersteunend personeel tot schaal 8 in het onderhandelingsresultaat een hogere eindejaarsuitkering krijgt van 1200 euro, een verhoging van tenminste 230 euro.

Verlofregeling
De partijen hebben verder afgesproken dat er onderzoek komt naar de mogelijkheden om een verlofregeling op basis van persoonlijk budget in de volgende cao op te nemen. Personeel in het vo zou afhankelijk van de resultaten van het onderzoek daardoor de mogelijkheid kunnen krijgen om het verlof in overleg met de werkgever af te stemmen op privésituatie en werk. Daarnaast hebben werkgevers en vakbonden afgesproken in deze cao geen nieuwe centrale afspraken te maken over de werkdruk. Dit blijft een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer die onder andere is gebaseerd op gelijkwaardigheid en zorgvuldigheid.

Consulteren achterban
De VO-raad en de vakbonden CNV Onderwijs en CMHF leggen het resultaat de komende weken als akkoord ter instemming voor aan hun achterban. De Algemene Onderwijsbond en Abvakabo beschouwen het als een onderhandelingsresultaat waarover de leden zich kunnen uitspreken.

Bron: VO-raad