Artikel
5 mrt '15
5 maart '15
3 min

Preventieve aanpak werkloosheid met adviescentra

Voordat mensen werkloos raken en in de WW terecht komen, moeten ze assistentie kunnen krijgen bij het vinden van een nieuwe baan. Dit kan volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) met hulp van speciale, nieuw op te richten adviescentra.

De SER wil een sterkere inzet op preventie van werkloosheid. Daarvoor moeten onafhankelijke adviescentra worden opgericht waar medewerkers die werkloos dreigen te raken, geholpen worden bij het vinden van een nieuwe baan. De begeleiding en ondersteuning van een adviescentrum gaat vooraf aan de dienstverlening van uitkeringsinstantie UWV aan werklozen. Er moeten 35 adviescentra door het land heen komen. De SER wil beginnen met een aantal pilots.

Bekostiging adviescentra

Door de nieuwe aanpak moeten er minder WW’ers komen. De werkgevers, vakbeweging en onafhankelijke kroonleden in de SER stellen voor de centra te betalen uit de WW-premies. Volgens de SER moeten de adviescentra tot een verminderd beroep op de WW leiden. Hierdoor zullen de centra per saldo geen groot beslag leggen op de WW-premies.

Regie

Verder is de SER voorstander van een grotere rol en regie voor sociale partners in het tot
stand brengen van arbeidsmarktbeleid op centraal, sectoraal en regionaal niveau. Dit moet zorgen voor een betere werking van de arbeidsmarkt en de WW als geheel.

Fiftyfifty

Het sociaal akkoord geeft aan dat werkgevers en werknemers op fiftyfifty-basis premie gaan betalen voor de WW-uitkering. Als dit nadelig is voor hun lasten en koopkracht dan zou dat gecompenseerd moeten worden via belastingmaatregelen. De SER weet niet wat dit de schatkist gaat kosten. De ontwikkeling van de werkloosheid is hiervoor mede bepalend.

Private aanvullende werkloosheidsverzekeringen

Vakbonden en werkgevers kunnen in cao’s vastleggen dat de beperking van de maximale duur van de WW tot twee jaar wordt opgevangen met private aanvullende werkloosheidsverzekeringen. Het voorstel van de SER is om de uitvoering van deze regelingen bij UWV of een andere publieke organisatie, zoals de Sociale Verzekeringsbank, te leggen. FNV-voorzitter Ton Heerts stelt dat dat geen poging is om via een omweg het derde WW-jaar toch weer via de overheid te regelen.

Kabinetsreactie

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waardeert het streven van vakbonden en werkgeversorganisaties om medewerkers preventief aan een andere baan te helpen. Verder wacht hij de kabinetsreactie op het SER-advies af.

Geen steun CPB en DNB

Het SER-advies wordt overigens niet gesteund door de vertegenwoordigers van het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank in de SER. Zij zijn tegenstanders van het repareren van de beperking van de WW-duur. Volgens hen is dat slecht voor de werkgelegenheid.

Bronnen: NU.nl, SER

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.