Artikel
8 mrt '11
8 maart '11
2 min

Prestatiebeloning in het onderwijs, excellente leraar als voorbeeld

De Onderwijsraad wil werkgevers in het onderwijs de mogelijkheid geven om hun beste leraren extra te waarderen door ze voor vier jaar het predicaat 'excellent' toe te kennen. In het advies ’Excellente leraren als inspirerend voorbeeld’ stelt de raad voor om deze leraren tijd te geven om collega's te coachen en begeleiden, zich in te zetten voor onderwijsinnovatie in de school of voor speciale groepen leerlingen.

Verder kan ingezet worden op professionalisering, onderzoek en een eenmalige extra beloning voor de leraar. Dit wordt mogelijk gemaakt met de 250 miljoen euro die in het regeerakkoord is vrijgemaakt voor prestatiebeloning. Deze mogelijkheden maken een carrière ìn de klas naar verwachting aantrekkelijker

Prestatiebeloning naar eigen inzicht

De Onderwijsraad adviseert de minister om de prestatiebeloning niet op te leggen aan scholen. Scholen moeten zelf kunnen bepalen of het (al) past bij het personeelsbeleid en de ontwikkeling van de school, om excellentie te benoemen. Bij positieve effecten zal deze vorm van prestatiebeloning op termijn ook een stimulerend effect hebben op andere scholen.

Voorkom schijn van willekeur
Als er een groep leraren het predicaat ‘excellent’ toegekend wordt, is het belangrijk om in de organisatie duidelijk aan te geven waarom dit gebeurd. Dat lijkt een open deur, maar de praktijk leert dat niet elke onderwijsinstelling al duidelijk uitgewerkte functieprofielen of een gesprekkencyclus heeft op basis waarvan werknemers beoordeeld worden. Om excellente leraren gerechtvaardigd te benoemen, moet men uitstijgen boven het duidelijk gestelde functieprofiel, anders ontstaat de schijn van willekeur en zelfs ‘vriendjespolitiek’. Het gevolg daarvan is dat het benoemen van excellente leraren niet meer als een stimulans werkt, maar als een de-motivator van de overige leraren kan optreden.

Duidelijkheid voorwaarde voor succes

Op basis van ervaringen opgedaan in diverse onderwijsinstellingen heeft Driessen een toolbox ‘kwaliteit en bekwaamheid’ ontwikkeld die onduidelijkheid ten aanzien van promotiekansen en prestatiebeloning wegneemt en onderwijsorganisaties voorziet van duidelijke functieprofielen, een concrete opzet voor een gesprekkencyclus en een presentatie om draagvlak te vergroten. Bekijk de toolbox kwaliteit en bekwaamheid in het onderwijs. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de afdeling consultancy via 0492 – 50 66 66 of consultancy@driessen.nl.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.