Artikel
16 feb '11
16 februari '11
3 min

Prestatiebeloning en ontwikkeling in het onderwijs

Elke onderwijsinstelling heeft als doel om het beste uit leerlingen te halen, de prestaties van leerlingen worden hoog gewaardeerd. Het bijzondere is dat, in tegenstelling tot de leerling, de prestaties van leerkrachten vaak onderbelicht blijven. Toch wint dit thema de laatste tijd aan aandacht. Hoe kunnen leerkrachten gestimuleerd worden om optimaal te presteren?

Prestatiebeloning
In maart brengt de Onderwijsraad een rapport uit, waarin zij ingaat op deze vraag. In het rapport zal de onderwijsraad haar visie geven op het presteren van leerkrachten, waarbij prestatiebeloning ook aan bod komt. Dit blijft een omstreden begrip binnen onderwijsland; het is immers moeilijk om het presteren van leerkrachten te concretiseren. Didactisch en enthousiasmerend vermogen zijn vaardigheden die grotendeels op gevoel aan een leerkracht worden toegedicht.

Wat vooruitlopend op het onderzoek al wel duidelijk is, is dat als prestatiebeloning ingevoerd wordt, hier duidelijke beoordelingscriteria aan gekoppeld moeten worden. Onderwijsinstellingen zullen de functieprofielen en de gesprekkencyclus hierop aan moeten passen. Daarnaast moet de overgang naar prestatiebeloning duidelijk gecommuniceerd worden naar alle medewerkers om draagvlak te creëren en de schijn van willekeur te voorkomen.

Lerarenopleidingen
Naast het presteren van leerkrachten, zal de onderwijsraad het ministerie van OCW adviseren over de lerarenopleidingen. Er ontstaat namelijk een tekort aan kwalitatief goede leerkrachten. Het ‘selecteren aan de poort’ zorgt ervoor dat de instroom van studenten beperkt wordt. Met het oog op het toekomstige tekort aan VO- en BO-leerkrachten is het de vraag of dit gewenst is. De kwaliteit van de leerkrachten zal wel vergroot worden, omdat scholen de mogelijkheid krijgen om studenten vooraf te beoordelen op persoonskenmerken en motivatie.

Huidige stand van zaken omtrent beloning en promotie
Veel leraren vinden de procedures rond schaalpromotie op hun school oneerlijk verlopen, blijkt uit de nota ‘Werken in het onderwijs 2010’ van het ministerie van OCW. Nog niet eens een derde van de leraren is het eens met de stelling dat alle leraren een eerlijke kans hebben op schaalpromotie. Veel leraren geven aan dat zij denken dat ‘een goede relatie met de directie’ een belangrijke rol speelt bij promotie van collega’s.

Op basis van ervaringen opgedaan in diverse onderwijsinstellingen heeft Driessen een toolbox ‘kwaliteit en bekwaamheid’ ontwikkeld die onduidelijkheid ten aanzien van promotiekansen en prestatiebeloning wegneemt en onderwijsorganisaties voorziet van duidelijke functieprofielen, een concrete opzet voor een gesprekkencyclus en een presentatie om draagvlak te vergroten. Bekijk de toolbox kwaliteit en bekwaamheid in het onderwijs. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de afdeling consultancy via 0492 – 50 66 66 of consultancy@driessen.nl.

Bron: Onderwijsraad

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.