Artikel
10 aug '12
10 augustus '12
2 min

Plan B voor sociaal beleidskader

VNG en IPO hebben de mogelijkheden voor een landelijk sociaal beleidskader besproken. Het is niet gelukt een landelijk kader met voldoende substantie op te stellen. Het sociaal beleidskader zal lokaal opgesteld worden door de regionale uitvoeringsdiensten.

Regionale uitvoeringsdiensten
In juni 2009 zijn door IPO, VNG en VROM afspraken gemaakt over het landelijk verbeteren van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving van VROM-regels. In deze ‘package deal’ staat onder andere dat provincies en gemeenten per 1 januari 2013 gezamenlijk regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) zullen instellen. Vele honderden gemeenten- en provincieambtenaren gaan naar aanleiding van deze ontwikkeling over naar een RUD. De personele en rechtspositionele gevolgen van deze overgang moeten bijtijds en correct geregeld zijn in een sociaal plan.

Onvoldoende substantie
VNG en IPO wilden landelijk een sociaal beleidskader (SBK) opstellen als basis voor het sociaal plan van de verschillende RUD’s. Dat plan is vorig jaar in de ijskast beland vanwege het vastlopen van het algemene CAO-overleg met gemeenten en provincies. Het recente akkoord over de CAO’s bij de gemeenten en provincies gaf aanleiding tot nieuwe besprekingen. Volgens een woordvoerder van VNG is nu gebleken dat het opstellen van een landelijk SBK  ‘met voldoende substantie’ niet mogelijk is.

Overwegingen
De bonden gingen niet akkoord met de gestelde verplichting tot het accepteren van passende arbeid. “Anders zou erg veel personeel achterblijven bij gemeenten en provincies”. VNG ging niet akkoord met de eis van de bonden de landelijke SBK algemeen bindend te verklaren. Bij een bindend verklaring zullen volgens VNG complicaties kunnen ontstaan bij de regio’s waar men zelf al aan de slag is gegaan met een sociaal plan.

Plan B
Het in maart 2012 geopperde ‘plan B’ treed nu in werking. Dit plan verplaatst de bepaling van het SBK naar de lokale/regionale onderhandelingstafel. Een woordvoerder  van VNG heeft aangegeven dat het proces ondanks deze ontwikkelingen geen vertraging heeft opgelopen.

Bron: VNG

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.