Artikel
9 jul '12
9 juli '12
2 min

Personeels­mo­nitor: trends en ontwikke­lingen

Het A+O fonds Gemeenten heeft onlangs een nieuwe editie van de jaarlijkse Personeelsmonitor uitgebracht. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In totaal heeft 84,2% van de Nederlandse gemeenten aan het onderzoek meegewerkt. De belangrijkste ontwikkelingen luiden als volgt:

Bezuinigingen op personeelsbezetting
Veel gemeenten hebben bezuinigd op de personeelsbezetting. In bijna 60 procent van de gemeenten hebben de bezuinigingen geleid tot een reductie van personeel. De instroom van jonge ambtenaren is in twee jaar tijd gehalveerd. De meest gebruikte manieren waarop de bezetting is teruggebracht, is door het selectief vervullen van vacatures en het niet verlengen van tijdelijke contracten.

Ouder en vrouwelijker
Het gemeentelijk apparaat is ouder en vrouwelijker geworden. De gemiddelde leeftijd is met een half jaar gestegen tot 46,3 en het aantal 60-plussers is toegenomen tot ruim 16.000. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 5 jaar geleden. Het aandeel vrouwelijke medewerkers is verhoogd door de relatief grote uitstroom van mannelijke medewerkers. Verwacht wordt dat deze trend zich de komende jaren gaat voortzetten.

Stijgend ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij gemeenten is, in tegenstelling tot de landelijke trend, gestegen. Slechte economische omstandigheden leiden meestal tot een daling van het ziekteverzuim, dit blijkt bij gemeenten echter niet het geval.

Minder opleidingen
De uitgaven aan opleidingen en ontwikkeling van medewerkers zijn verminderd. Juist nu gemeenten meer van hun medewerkers vragen en het waarborgen van de inzetbaarheid van medewerkers steeds belangrijker wordt, zou een stijging van de uitgaven meer voor de hand liggen.

Samenvatting Personeelsmonitor 2011

Trends en ontwikkelingen
In de Personeelsmonitor 2011 komen een aantal belangrijke HRM-beleidsthema’s voor de komende jaren naar voren, waaronder strategische personeelsplanning, mobiliteit & opleiding en ontwikkeling. Omdat wij onze HRM-collega’s graag informeren over wat er speelt en gaat spelen binnen ons vakgebied, organiseren we op 25 september 2012 een HRM-actualiteitendag waarin deze onderwerpen aan de orde komen.

Bron: Personeelsmonitor 2011

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn