Artikel
22 jun '10
22 juni '10
2 min

Per 1 augustus geen (nieuwe) CAO VO

Ondanks het feit dat de Tweede Kamer op 22 april jl. een motie heeft aangenomen om wel tot loonsverhoging over te gaan, hanteert het demissionaire kabinet in de Voorjaarsnota de nullijn. Hiermee komt het kabinet de eerder gemaakte afspraken over de loonontwikkeling niet na. Doordat er in totaal 70 miljoen euro bezuinigd wordt op het voortgezet onderwijs, loopt het tekort verder op tot 170 miljoen euro.

Ook voor de komende jaren bestaat de kans dat het kabinet de salarissen voor overheidspersoneel bevriest en dat de pensioenpremie hoger wordt. Dit leidt tot een klimaat waarin de cao-onderhandelingen niet vlotten. Volgens de VO-raad is er nu geen financiële ruimte voor een loonverbetering, terwijl de bonden juist een salarisverhoging verlangen. Doordat partijen sterk vasthouden aan hun inzet, is een nieuwe cao nog niet in het zicht en ligt een cao-verlenging meer voor de hand.

Op 15 juni hebben de partijen om de tafel gezeten om de verlenging van de huidige cao te bespreken. De VO-raad pleit voor een verlenging van de huidige cao tot augustus 2011. Echter aangezien de bonden hopen op een loonmaatregel voor 2010 en gezien de huidige politieke situatie, willen zij de huidige cao verlengen tot 1 december 2010. De VO-raad stelde vervolgens voor om tot een tussenliggende datum te verlengen, maar ook dit kwam niet tot een akkoord.

Doordat ook het cao-overleg van 15 juni geen cao-akkoord heeft opgeleverd, breekt er met ingang van 1 augustus een cao-loze tijd aan. De VO-raad zal begin juli informeren over de consequenties.

In september wordt het cao-overleg vervolgd, nadat de bonden met hun leden hebben gesproken.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.