Artikel
28 sep '11
28 september '11
2 min

Parttimer heeft recht op feestdag

Naar aanleiding van een zaak van een deeltijdwerknemer van Shell, heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) geoordeeld dat werknemers die parttime werken, recht hebben op compensatie wanneer een feestdag op een voor hen vaste vrije dag valt. Net als fulltimers moeten deeltijders aanspraak kunnen maken op doorbetaling van loon. Naar  het oordeel van de CGB maakt een werkgever die een parttimer niet compenseert een verboden onderscheid tussen full- en parttimers.

Pech of geluk

Bij veel bedrijven en organisaties geldt nu dat, wanneer een erkende feestdag op de vaste vrije dag van een parttimer valt, dit een kwestie is van pech hebben. Andersom geldt dat wanneer een feestdag valt op een werkdag van een parttimer, deze er juist weer relatief meer profijt van heeft dan een fulltimer. De werkgever kan, volgens de CGB, de rechten gelijktrekken door gebruik te maken van een jaarurensysteem, waarbij alle medewerkers naar rato van hun dienstverband per jaar een gelijk aantal uren werken.

Gevolgen

De vakbonden FNV en CNV gaan bekijken of op grond van dit oordeel de afspraken over arbeidsvoorwaarden van parttimers moeten worden aangepast. Een juridisch adviseur van de FNV geeft aan dat het oordeel van de CGB juridisch niet bindend is en daarom niet zomaar op andere bedrijven toe te passen.

Werkgevers wijzen er op dat het invoeren van een jaarurensysteem kostbaar is. Werkgeversvereniging AWVN ziet geen reden het bestaande beleid aan te passen.

Bij veel bedrijven is dit echter regelmatig een punt van discussie. Ik verwacht dan ook dat het oordeel van de CGB aanleiding zal zijn om deze discussie binnen bedrijven weer op te pakken.

Bron: Eindhovens Dagblad

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.