Artikel
5 jul '12
5 juli '12
2 min

Op naar een flexibelere CAO voor gemeenteambtenaren

De nieuwe Gemeenten CAO die op 28 juni jl. is gepresenteerd effent het pad voor verdere modernisering van afspraken tussen werkgevers en werknemers van gemeenten.

Dit stelt Jantine Kriens, de voorzitter van het College voor Arbeidszaken (CvA). Zij geeft aan dat er bijvoorbeeld gedacht kan worden aan individuele keuzebudgetten waarbij een werknemer een bepaald percentage van de loonsom kan inzetten naar eigen wens. Als voorbeeld noemt ze zorgverlof.

Flexibilisering
De Gemeenten CAO die eerder deze week definitief is geworden loopt tot 2013. Na de zomer beginnen de onderhandelingen voor de nieuwe CAO tussen CvA en de vakbonden. Een loonsverhoging zit er in 2013 niet in, er wordt ingezet op de nullijn. Waar wel op ingezet wordt is de verdere flexibilisering van de CAO, waarop de jongste afspraken al gebaseerd zijn.  Mevrouw Kriens zou graag zien dat niet alles tot in detail in een CAO wordt dichtgetimmerd, maar dat er kaders worden vastgelegd waarbinnen individuele gemeenten de ruimte hebben lokaal nadere afspraken te maken.

Toekomstgericht
Mevrouw Kriens vindt de toekomstgerichtheid en nuchterheid die in deze CAO zit het mooist, omdat er sprake is van wederkerigheid. Hiermee wordt gestimuleerd dat werknemers bijvoorbeeld zelf moeite doen om inzetbaar te blijven en mobieler te zijn, terwijl werkgevers dit moeten faciliteren.  Ze beseft dat het niet makkelijker wordt in deze tijden van krimp. Doelstelling is om kwaliteit te behouden en jongeren binnen te halen bij gemeentelijke organisaties. Zij geeft aan dat er een breed draagvlak is binnen de gemeenten, hoewel niet alle gemeenten het  eens zijn met de nieuwste CAO-afspraken.

Naar de toekomst gericht is de doelstelling dat gemeenten meer ruimte krijgen om binnen de mogelijkheden van hun eigen organisatie keuzes te kunnen maken die de organisatie ten goede komen. En dat is zeker iets waar gemeenten wel behoefte aan hebben.

Bron: Binnenlands Bestuur

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.