Artikel
16 sep '14
16 september '14
4 min

HRM onderzoeks­pu­bli­catie: 1 op de 3 HRM’ers twijfelt aan capaciteit personeel

De publieke sector is één van de grootste werkgevers in Nederland. Jaarlijks zijn er in totaal zo’n 2,5 miljoen Nederlanders binnen de overheid, het onderwijs, zorg & welzijn of de cultuursector aan de slag. Driessen HRM heeft samen met TNS Nipo een landelijk HRM onderzoek uitgevoerd onder 300 HRM’ers en 500 werkenden met als onderwerp de match en mismatch van mens en werk in de publieke sector. De resultaten zijn gebundeld in de publicatie ‘Werk(t) in de publieke sector’.

HRM onderzoek werk(t) in de publieke sector

Direct aanvragen? Klik op het boek

1 op 3 twijfelt aan capaciteiten personeel
HRM-professionals binnen overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur moeten de laatste jaren rekening houden met allerlei ontwikkelingen zoals bezuinigingen, reorganisaties en veranderende takenpakketten. Er wordt daardoor veel, en volgens een derde van de ondervraagden zelfs teveel, gevraagd van het huidige personeelsbestand. 33% van de ondervraagde HRM’ers twijfelt aan de capaciteiten van het huidige personeelsbestand of ziet daar een tekort in. Een kleine 10% geeft zelfs aan dat zij zeker niet de juiste mensen in dienst hebben om de doelen te bereiken.

Makkelijk mensen vinden?
Het is aannemelijk dat op basis van deze resultaten een aanzienlijk deel van de HRM’ers het personeelsbestand van de organisatie zou willen aanpassen. Maar het vinden van de juiste nieuwe medewerkers blijkt soms een lastige opgave volgens ruim 20% van alle ondervraagde HRM’ers. Binnen de overheid is dat percentage met 29% relatief gezien het hoogste. Binnen het onderwijs ervaart slechts 15% een probleem bij het vinden van geschikt personeel.

Social vs. traditionele media
Het succesvol vinden van de juiste mensen, hangt sterk samen met de manier waarop men zoekt. Het is opvallend dat meer dan 75% van de werkzoekenden aangeeft dat een krant of dagblad geen rol speelt in het oriëntatieproces, terwijl 1 op de 3 organisaties dit middel inzet. Ook in het gebruik van social media is een dergelijk verschil zichtbaar. Waar 3 op de 10 werkzoekenden gebruikmaakt van social media (met name LinkedIn) bij de zoektocht naar een nieuwe baan, zetten maar weinig organisaties (1 op de 20) social media in. Bij de optimalisatie van wervingsmethoden liggen op het gebied van social media dus kansen voor veel HRM’ers in de publieke sector.

Baanvast
Het vinden van geschikte mensen in de publieke sector wordt niet eenvoudiger gemaakt doordat werkenden in de publieke sector zeer ‘baanvast’ zijn. Het is opvallend om te zien dat, met een score van 45%, relatief weinig mensen aangeven dat zij wel open staan voor een nieuwe baan, maar niet actief op zoek zijn. Ter vergelijking, in de commerciële sector is het percentage dat open staat voor een nieuwe baan rond de 80%. Het percentage medewerkers in de publieke sector dat echt actief op zoek is naar een nieuwe baan is met 9% helemaal laag. Over het algemeen kunnen we op basis van deze gegevens concluderen dat de doorstroom van personeel in de publieke sector laag is en dat belemmert het vinden van geschikt personeel.

Groei en inspiratie
De werkenden die open staan voor een nieuwe baan, of hier actief naar op zoek zijn, noemen vooral het ontbreken van doorgroeimogelijkheden (60%) als belangrijkste reden voor het wisselen van baan. Ook gebrek aan inspiratie binnen de huidige baan is voor 50% een reden om ander werk te zoeken.

94% Tevreden aan het werk
Er is een aannemelijk verband tussen de ‘baanvastheid’ van medewerkers in de publieke sector en het feit dat 72% met overtuiging voor het werk in de publieke sector heeft gekozen. Vooral medewerkers in de sectoren zorg & welzijn en onderwijs hebben een zeer bewuste keuze gemaakt om binnen deze sectoren te gaan werken. Deze vaak bewuste keuze voor een baan in de publieke sector blijkt voor bijna alle medewerkers de juiste. Maar liefst 94% van de werkenden is tevreden of meer dan tevreden over het dagelijks werk dat ze uitoefenen. Slechts 6% is niet zo tevreden en geen enkele ondervraagde is helemaal ontevreden.

Overige onderzoeksresultaten
• 25% van de werkenden in de publieke sector is positief over het imago van de eigen sector en 19% negatief.
• Slechte beloning (55%) en hoge werkdruk (54%) zijn de belangrijkste redenen voor een slecht imago van de sector.
• De ideale verdeling tussen vaste en flexibele medewerkers in het personeelsbestand is volgens HRM’ers 70/30.
• Meer dan 60% van de HRM’ers ziet flexibele arbeid als noodzaak voor een goed functionerende arbeidsmarkt

De publicatie met het complete onderzoek kunt u terugvinden op www.driessen.nl/werkt. Het onderzoeksboek ‘Werk(t) in de publieke sector’ kan via deze pagina kosteloos gedownload of aangevraagd worden.