Artikel
29 sep '10
29 september '10
3 min

Onderwijspersoneel tevreden over huidige baan, maar vaak ontevreden over organisatie

Met het convenant LeerKracht van Nederland investeert de overheid in de kwaliteit van het leraarschap: leraren krijgen een betere beloning, meer carrièremogelijkheden en een Lerarenbeurs voor extra scholing. In de nota ‘Werken in het onderwijs 2011’ kijkt het ministerie van OCW terug op de behaalde resultaten. Uit deze nota blijkt dat de tevredenheid van het onderwijspersoneel over de baan die ze hebben in afgelopen jaren verder gestegen is en in alle gevallen duidelijk boven gemiddelde van de marktsector ligt.  PO spant daarin de kroon qua tevredenheid, 81% geeft aan (zeer) tevreden te zijn. Het personeel uit het MBO scoort relatief het laagst, 75% is (zeer) tevreden over de huidige baan, maar dat is altijd nog boven het gemiddelde van de marktsector van 73%. Echter, uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het met de organisatietevredenheid van het onderwijspersoneel op diverse vlakken bijzonder slecht gesteld is.

Organisatie MBO scoort het laagst, alleen WO net boven gemiddeld

Als deze resultaten afgezet worden tegen de tevredenheid van het personeel over de organisatie dan is daar een flink gat waarneembaar. Het onderwijs personeel is tevreden over de huidige baan, maar alleen in het PO en het WO scoort de tevredenheid gelijk of iets boven de 64% ‘(zeer) tevreden’ van de marktsector. Het MBO scoort aanzienlijk lager, daar is slechts 44% tevreden over de organisatie, het VO (56%) en het HBO (58%) scoren ook duidelijk onder het gemiddelde van de marktsector.

Duidelijk beleid stimuleert organisatietevredenheid

Op organisatieniveau valt dus nog veel te verbeteren in de onderwijssector. De invoering van de functiemix zorgt wel voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en meer tevredenheid op individueel niveau, alleen wordt er in de praktijk op organisatieniveau nog te weinig mee gedaan.  Het is zaak om niet alleen functioneringsgesprekken op te zetten en bekwaamheidsdossier bij te laten houden door de medewerkers, maar ook om te werken met een beleid wat de verschillende zaken samen brengt.

De praktijk leert dat de invoering van een duidelijk ontwikkeling- en beoordelingsbeleid een aanzienlijke bijdrage levert aan de organisatietevredenheid. Medewerkers moeten ‘voelen’ dat de ontwikkelingsstimulering niet alleen via regelgeving uit Den Haag komt, maar dat de eigen organisatie daar ook een visie op heeft – waar staat de organisatie voor en wat wil men bereiken – .

Meer informatie

Driessen heeft inmiddels bij diverse onderwijsorganisaties een positieve bijdrage geleverd aan de beleidsontwikkeling op het gebied van beoordeling, motivatie en ontwikkeling, gekoppeld aan de functiemix en het werken met de bekwaamheidseisen en bekwaamheidsprofiel. Wilt u meer weten over de beleidsontwikkeling in samenhang met de functiemix en het bekwaamheidsdossier of wilt u een presentatie van een dergelijke case uit de praktijk? Neem dan contact op met dhr. Nico op de Laak via 0492 – 50 66 66 of nico.opdelaak@driessen.nl

De percentages in het bovengenoemde artikel komen uit de nota ‘Werken in het onderwijs 2011’. De nota is een publicatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Download de nota ‘Werken in het onderwijs 2011

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.