Artikel
4 jul '12
4 juli '12
3 min

NVP lanceert P&O Beroeps- en gedragscode

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft op 29 juni 2012 de nieuwe P&O beroeps- en gedragscode gelanceerd. In de P&O code zijn de praktische en ethische principes, regels en opvattingen voor de P&O professie vastgelegd.

De omgeving waarin de P&O professional zich vandaag de dag beweegt, vraagt om flexibiliteit, groei en samenwerking met andere disciplines. Een stevig fundament is dus van groot belang. Om de samenstelling van dit fundament te definiëren, discussieerden P&O professionals intensief met wetenschappers, vertegenwoordigers van aanpalende organisaties, juristen, beleidsmedewerkers, werkgevers en werknemers. Met als resultaat: de P&O beroeps- en gedragscode.

Leidraad
De P&O beroeps- en gedragscode kan door P&O professionals gehanteerd worden als leidraad bij het toetsen van het eigen functioneren en het definiëren van ontwikkelingsmogelijkheden. Opleidingsinstituten kunnen de P&O code gebruiken als kader bij de inrichting van hun lesprogramma’s. Ten slotte is de P&O code ook bestemd voor stakeholders. Zij kunnen eruit afleiden wat de professionele kennis, vaardigheden en gedragstandaarden zijn die redelijkerwijs van effectieve P&O-professionals verwacht mogen worden.

Belang
Het belang van deze collectieve beroeps- en gedragsnormen voor de P&O professie is groot. Dit geldt voor P&O professionals, maar vooral ook voor werknemers en werkgevers. Collectief gedefinieerde normen in combinatie met de juiste interpretatie hiervan, bepalen de kracht van dit fundament.
De P&O beroeps- en gedragscode is op 29 juni 2012 door NVP-voorzitter Wim Kooijman overhandigd aan Paul de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Beroepscode
In het onderdeel “beroepscode” van de P&O code wordt het vakgebied dat de P&O professional  geheel of gedeeltelijk dient te beheersen beschreven. Dit onderdeel bevat de volgende onderdelen: ondernemings- en personeelsstrategie, organisatieverandering en -cultuur, overleg en arbeidsverhoudingen, internationaal beleid, personeelsplanning, -voorziening en -beheer, management development en personeelsontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, prestatie- en gezondheidsmanagement en arbeidsrecht.

Gedragscode
De NVP ontwikkelde al eerder een code voor P&O professionals, de sollicitatiecode (versie 2009). Deze code is nu geïntegreerd in de gedragscode. Dit onderdeel omvat de volgende aandachtsgebieden: competenties en niveau op peil houden, uitstraling en reputatie bewaken, de relatie van P&O professionals met arbeidsorganisatie en stakeholders, voorschriften en NVP Sollicitatiecode naleven, vertrouwelijkheid in acht nemen, loyaliteit en zich houden aan de geheimhoudingsplicht. Bij niet naleving van deze gedragsregels kunnen belanghebbenden een beroep doen op de klachtenregeling.

De code is te downloaden via de link www.nvp-plaza.nl/code.

Bron: NVP.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.