Artikel
2 nov '09
2 november '09
2 min

Nieuwe website brandweervrijwilligers

De nieuwe website voor brandweervrijwilligers is onlangs gelanceerd door het College voor Arbeidszaken (CvA). De website is bedoeld voor de vrijwilliger, de commandant, de hoofdwerkgever en p&o een geeft informatie over arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid. Rechtspositie Het onderhandelingsakkoord vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer is in juli van dit jaar ongewijzigd bekrachtigd. Als gevolg daarvan is de rechtspositie met ingang van 1 oktober 2009 op een aantal onderdelen gemoderniseerd, is er aansluiting gezocht bij de huidige manier van bedrijfsvoering en is er tegemoet gekomen aan de behoefte van uniforme arbeidsvoorwaarden. De nieuwe rechtspositieregeling, uitleg bij de verschillende vergoedingsregelingen, een overzicht van de rechten en plichten die u als vrijwilliger heeft en informatie over de periode medische keuring is terug te vinden op de website www.vrijwilligebrandweer.nl.

Relatie hoofdwerkgever
Het is belangrijk dat de hoofdwerkgever van de vrijwilliger goed geïnformeerd is en blijft over de werkzaamheden die door de medewerker wordt verricht. Hiertoe is er een handreiking ontwikkeld die de informatie-uitwisseling borgt. Het gaat hierbij met name over het communiceren met de werkgever, het voorkomen van onnodige belasting en PR en imagoverbetering. Ook de handreiking is terug te vinden op de website voor de brandweervrijwilliger.

Verzekeringen
Om ervoor te zorgen dat ieder brandweerkorps een verzekering tegen ongevallen afsluit is dit vastgelegd in de rechtspositie. Niet de dekking van de verzekering, maar hetgeen verzekerd moet worden staat in de rechtspositieregeling. Meer informatie over deze verzekering kunt u  terugvinden op de website.

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.