Artikel
10 jan '12
10 januari '12
2 min

Nieuwe minister Binnenlandse Zaken: ambtseed mag niet schriftelijk

De belofte of eed, waarmee ambtenaren verklaren dat ze zich integer zullen gedragen, moet in de toekomst mondeling worden afgelegd. Dit voorstel is ingediend door minister Spies  van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Nu wordt de eed nog schriftelijk afgelegd, maar een schriftelijke verklaring zou te oppervlakkig zijn.

‘De eed- of belofteaflegging is een formeel moment waarbij de normen en waarden die het ambtelijk handelen bepalen, expliciet onder de aandacht worden gebracht, zodat de ambtenaar zich bewust is van de integriteitsrisico’s die de functie met zich meebrengt’, zo citeert minister Spies uit de memorie van toelichting bij de Ambtenarenwet. Dit is een plechtig en belangrijk moment. Een schriftelijke verklaring, waarbij de ambtenaar slechts een handtekening onder een document plaatst, past in een dergelijke situatie niet, aldus Spies.

Sinds 2006 moet een ambtenaar bij zijn aanstelling een eed of belofte afleggen. Voor ambtenaren die op dat moment al in dienst waren, geldt deze verplichting niet. Veel gemeenten maken echter een  inhaalslag voor zittende ambtenaren  en voegen een schriftelijke integriteitsverklaring van de ambtenaar aan het personeelsdossier toe. Omdat voor de betreffende ambtenaren geen verplichting bestaat de eed of belofte af te leggen is de schriftelijke procedure voor deze groep ambtenaren prima, volgens minister Spies. Nieuw aangestelde ambtenaren moeten in de toekomst echter  altijd een mondelinge ambtseed afleggen ‘ten overstaan van en in aanwezigheid van een getuige’, zoals bijvoorbeeld een P&O-medewerker.

Bron: Inoverheid

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.