Artikel
15 nov '11
15 november '11
3 min

Nieuwe CAO-BVE laat (nog) langer op zich wachten

Binnen het bve wordt momenteel druk onderhandeld over de nieuwe cao. Er zijn diverse onderwerpen waar de onderhandelingspartners nog niet helemaal uit zijn.  Dat betekent dat een nieuwe cao nog even op zich laat wachten.  De looptijd van de cao-bve is per 1 april 2011 verstreken. Er zijn echter wel afspraken gemaakt over de rechtspositie van de medewerkers in deze overbruggingsperiode.

Wat zijn de onderhandelingsthema’s?
De bonden eisen een substantiële loonsverbetering, maar er is geen budget beschikbaar gesteld door het kabinet om dit te kunnen realiseren. Het kabinet hanteert een nullijn voor de publieke sector en heeft kortingen op het budget aangekondigd. De werkgevers in het bve hebben daardoor geen budget gekregen om de arbeidsvoorwaarden te kunnen verbeteren. Ook voor 2012 is er geen duidelijkheid over. Vanwege de economische crisis doet het kabinet geen toezeggingen.

Zowel werkgevers als werknemers vinden dat er nog veel onduidelijk is waar het gaat over de effecten van het Actieplan Focus op Vakmanschap, de premieontwikkeling in verband met de situatie van het ABP en de loonruimte.  Er hebben nu 2 cao-overleggen plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is besloten om de cao te herschrijven en in een fase daarna het overleg over de grotere onderwerpen op te pakken.

Waarom is herschrijven van de cao noodzakelijk?
Het herschrijven van de cao is gericht op 3 thema’s:
1.    Het vertalen van verouderde ambtelijke regels in begrijpelijke teksten;
2.    Het herschrijven van artikelen die achterhaald zijn door nieuwe wetgeving en regelingen;
3.    Het herschrijven van teksten die voor meerdere uitleg vatbaar is.

Vooral het laatste thema zal waarschijnlijk voor veel discussie zorgen, omdat hier inhoudelijk overleg voor nodig is. Wanneer de eerste fase van het herschrijven is afgesloten, zal de nieuwe tekst als cao aansluitend op de afgelopen cao worden vastgesteld. Direct daarop aansluitend starten de cao-partijen het overleg over de grotere onderwerpen.

Oude  cao nog steeds van toepassing
Omdat er nog geen nieuwe cao is werkt de oude cao nog na voor alle medewerkers die al in dienst waren voor 1 april 2011. Dat betekent dat alle regelingen waaraan werknemers rechten kunnen ontlenen, van kracht blijven. Voor medewerkers die op of na 1 april jl.  in dienst zijn gekomen, hanteren werkgevers in de meeste gevallen ook de oude cao. Op het moment dat een nieuwe cao van kracht wordt, zijn afspraken die vanaf 1 april 2011 met nieuwe medewerkers zijn gemaakt en die in negatieve zin van de nieuwe cao afwijken, nietig. Die zullen dan met terugwerkende kracht hersteld moeten worden.

Bron: Algemene Onderwijsbond

Miriam Teunissen
HRM consultant bij Reijn

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.