Artikel
25 nov '10
25 november '10
2 min

Nieuw kwaliteitstelsel voor brandweerpersoneel in overheidsdienst

De brandweer vervult binnen de brandweerzorg, de rampen- en crisisbeheersing een cruciale rol. Het is van belang dat zowel de brandweerorganisatie als het personeel aan (minimaal) de basiseisen voldoet. Donner, minister van BZK, is verantwoordelijk voor het stellen van landelijke kaders ten aanzien van de kwaliteit van het brandweerpersoneel in Nederland. Dit is ingevuld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel (KBP).

Nieuw kwaliteitstelsel
Het project KBP leidt tot invoering van een nieuw kwaliteitstelsel voor brandweerpersoneel in overheidsdienst, dat gericht is op behoud van vrijwilligheid. Aan de vrijwilligers worden dezelfde eisen gesteld als aan het beroepspersoneel. De functies in het Besluit personeel veiligheidsregio’s zijn geen functies in rechtspositionele zin maar takenpakketten. Door opleidingen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de functie-eisen worden de vrijwilligers zoveel mogelijk ontlast.

Praktijk als uitgangspunt
Kenmerkend van het kwaliteitsstelsel is dat opleiden, examineren, oefenen en bijscholen geen losstaande onderdelen meer vormen maar één geheel. Alle medewerkers van de brandweer worden dus voortaan opgeleid, geoefend en bijgeschoold voor de functie die zij daadwerkelijk uitoefenen. De praktijk wordt dus het uitgangspunt. Hierdoor kan de brandweer nog beter en veiliger werken en effectiever samenwerken met andere partijen bij een calamiteit.

Consequenties

De stelselwijziging heeft consequenties voor de regionale organisatie, voor het gemeentelijke/lokale korps en voor het (regionale of bovenregionale) opleidingsinstituut (ROI). Korps en opleidingsinstituut worden anders dan voorheen nadrukkelijk partner in het leerproces, waarin de cursist centraal staat.

Bron: VNG

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.