Artikel
20 aug '12
20 augustus '12
2 min

Motivatie bij langdurige werkloosheid

Werkloosheid neemt in Nederland toe. Er worden allerlei maatregelen genomen om werkloosheid tegen te gaan. Staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom heeft onlangs een onderzoeksrapport naar de motieven die spelen bij het zoeken en vinden van werk door bijstandsgerechtigden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Huidige werkloosheidscijfers
In juli 2012 zijn er volgens nieuwe cijfers van het CBS 510.000 werklozen geregistreerd. Dit komt overeen met 6,5% van de beroepsbevolking. Van dit grote aantal werklozen ontvangen 357.000 personen een bijstandsuitkering.

Politieke inmenging
Staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom doet een poging bijstandsgerechtigden met sancties uit de bijstand te krijgen. Hij vindt dat bijstandontvangers te vrijblijvend denken over de sollicitatieplicht. Ook de lage bereidheid om te verhuizen voor een baan en om tijdelijk werk aan te nemen wordt genoemd. Volgens De Krom is er een cultuuromslag nodig bij bijstandontvangers.

Dalende motivatie
Uit onderzoek van psychologe Marie Jahoda is naar voren gekomen dat mensen die al langer dan een jaar werkloos zijn, steeds minder motivatie hebben om opnieuw een baan te zoeken. Zij schrijft dat nadelige psychologische gevolgen van werkloosheid het gevolg zijn van het verlies (deprivatie) van met name de latente functies die verbonden zijn met werk. Conform deze veronderstelling blijkt uit onderzoek dat werkenden niet alleen met betrekking tot inkomen meer tevreden zijn dan werklozen, arbeidsongeschikten en bijstandsontvangers, maar ook ten aanzien van tijdsstructurering, sociale contacten, sociale status, maatschappelijke integratie en persoonlijke ontplooiing.

Wel moet vermeld worden dat de huidige arbeidsmarkt een extra obstakel vormt voor werkzoekenden. Ook de uitzichtloze situatie, men verwacht dat de markt de komende twee jaar niet zal aantrekken, maakt het werkzoekenden erg moeilijk.

Bron: Nederlands Dagblad,  CBS

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.