Artikel
24 mei '11
24 mei '11
2 min

Meerderheid leden staat achter nieuwe CAO-VO

De nieuwe CAO VO is een feit. Vorige week is de meerderheid van de leden van de VO-raad akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord over de CAO-VO 2011-2012. Van de leden van de VO-raad heeft 66% een geldige stem uitgebracht, waarvan 80% positief was.

Goedkeuring meerderheid bonden
Vakorganisaties CNV en CMHF hebben inmiddels laten weten dat ook de meerderheid van hun achterban goedkeuring heeft gegeven aan het onderhandelaarsakkoord. Bij CNV was 68% van de leden positief en bij CMHF 55%. Met de goedkeuring van deze twee bonden zal in principe de nieuwe CAO-VO 2011-2012 tot stand komen.

AOb geeft nog geen goedkeuring

De sectorraad van de AOb komt aanstaande vrijdag bij elkaar om een besluit te nemen over het onderhandelaarsakkoord. De VO-raad geeft op haar eigen website aan te “hopen dat ook de AOb dan akkoord gaat, zodat de CAO-VO 2011-2012 een zo breed mogelijk draagvlak heeft.”

Einde CAO-loos tijdperk
Medio 2010 konden de verschillende partijen geen overeenstemming bereiken over de verlenging van de lopende CAO. Eén van de grootste discussiepunten was de looneis van 1,25%. Volgens de werkgevers kon men onmogelijk een salarisverhoging bieden, gezien de financiële positie van het voortgezet onderwijs. Daarmee begon per 1 augustus 2010 een CAO-loos tijdperk, dat met de invoering van de nieuwe CAO op 1 augustus 2011 precies één jaar geduurd heeft.

Bijeenkomst CAO VO i.s.m. VO-raad
Met een nieuwe CAO, komen er ook nieuwe regels en voorschriften. U heeft waarschijnlijk niet de tijd om in korte tijd zelf alle wijzigingen en informatie te doorgronden, maar waarschijnlijk wel de behoefte aan een update over de nieuwe CAO. Daarom organiseert Driessen een speciale bijeenkomst over de nieuwe CAO VO. De VO-raad, zal in de persoon van Frans Mentjox (arbeidsvoorwaarden) daar ook een bijdrage aan leveren. Deze vindt plaats  op dinsdag 14 juni van 13.00 tot 16.30u te Utrecht. De kosten voor de bijeenkomst zijn € 60,- per persoon.

Wilt u meer weten over deze bijeenkomst of u meteen inschrijven? Bekijk de informatiepagina bijeenkomst CAO VO of neem contact op met Paul van Tiggelen via 0492 – 50 66 66 / paul.vantiggelen@driessen.nl

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.