Artikel
19 jul '12
19 juli '12
3 min

Maak je eigen baan

De laatste tijd is de dalende motivatie onder medewerkers een vaak aangehaald thema in de literatuur omtrent HRM. Vooral in tijden van economische crisis komt een dalende motivatie onder medewerkers voor. In deze perioden zijn mensen vaak al blij dat ze überhaupt een baan hebben. Gemotiveerde en betrokken medewerkers zijn echter van groot belang voor het succes van een organisatie. Maar hoe vergroot u de betrokkenheid in deze tijden? Volgens P&O actueel is job crafting het antwoord.

Wat is job crafting?
Job crafting is een begrip dat wordt gebruikt wanneer medewerkers aan hun eigen baan ‘sleutelen’; ze veranderen hun baan zodat deze meer past bij hun wensen en talenten. Vaak zijn dit kleine veranderingen, maar deze kunnen ertoe leiden dat medewerkers weer de nut en toegevoegde waarde van hun werk zullen zien. Volgens Wrzesniewski en Dutton, een auteursduo gespecialiseerd op het gebied van job crafting, kunnen medewerkers hun ‘job craften’ door zowel de inhoud van het werk als de samenwerkingsverbanden rondom het werk te veranderen.

Wat zijn de uitkomsten van job crafting?
Job crafting bevordert het plezier van medewerkers in het werk. Bij job crafting zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij hun werk inrichten. Dit verhoogt de betrokkenheid en productiviteit. Daarnaast blijkt dat medewerkers die job craften meer geneigd zijn om anderen te helpen en te ondersteunen waar nodig.

Wat kan job crafting voor de publieke sector betekenen?
De gemeente ’s-Hertogenbosch is onlangs met circa 250 medewerkers begonnen met een project omtrent job crafting. Deze proef heeft, zoals job crafting doet verwachten, inderdaad geleid tot een verhoging vam de betrokkenheid en productiviteit van de medewerkers. Door job crafting waren de medewerkers in staat om hun werk efficiënter in te delen. Daardoor gerichter met hun werk bezig zijn.

Driessen helpt!
De enige vereiste voor job crafting is een pro-actieve houding van uw medewerkers. Zij moeten namelijk zelf de mogelijkheden en manieren vinden om te sleutelen aan hun baan. Sommige medewerkers kunnen  hierbij moeilijkheden ondervinden, omdat zij niet weten op welke manier zij hier invulling aan moeten geven.

Driessen kan u hierin ondersteunen. Wij helpen u graag bij het identificeren van mogelijke manieren van job craften en mensen bewust laten worden van hun omgeving. Neem voor  meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie contact op met Michel van Hoeij, manager HR-solutions via 0492 – 50 66 66 of michel.vanhoeij@driessen.nl.

Bron: P&O Actueel

Wendy neemt sinds 2012 deel aan het HRM-traineeship YPP
Het HRM traineeship Young Public Professionals (YPP) is in 2008 door Driessen geïntroduceerd. Inmiddels is de vierde lichting met dit traineeship gestart. Driessen biedt met het traineeship jonge, veelbelovende HR-talenten een uitgebreid programma aan training, opleiding, coaching en intervisie. Tegen een aantrekkelijk tarief ondersteunen onze YPP-ers organisaties bij tijdelijke projecten en opdrachten op operationeel of tactisch niveau. De nieuwe lichting is vanaf september 2012 inzetbaar voor uw organisatie.

Bekijk voor meer informatie over de inzet en mogelijkheden van YPP-ers de flyer of neem contact op met de afdeling consultancy via consultancy@driessen.nl of telefoonnummer 0492 – 50 66 66.