Artikel
20 jul '12
20 juli '12
4 min

Loopbaanadvies: effectief, maar nog onbekend

NOLOC, de beroepsvereniging voor loopbaanadvies die circa 2.500 leden en aspirantleden telt,  heeft onlangs een onderzoek onder 890 werknemers en werkgevers (22% werkgevers en 78% werknemers) gehouden. Uit dit onderzoek komen twee belangrijke conclusies naar voren: loopbaanadvies verhoogt het rendement van werknemers, maar de bekendheid met loopbaanadvies is nog gering.

Effecten van loopbaanadvies

Onder de respondenten bevonden zich zowel werknemers die ervaring hebben met loopbaanadvies, als medewerkers die hier nog geen ervaring mee hebben opgedaan. Van de eerste categorie gaf 88% aan dat de ervaring met het loopbaanadvies de werktevredenheid heeft verhoogd. Opvallend is dat 73% van de tweede categorie de verwachting heeft dat loopbaanadvies de werktevredenheid positief zal beïnvloeden.

Op basis van deze cijfers ontstaat het beeld dat loopbaanadvies een zeer wezenlijk personeelsinstrument is bij het binden van werknemers aan de organisatie. Dit wordt versterkt door het feit dat driekwart van de werknemers die ooit loopbaanadvies heeft gehad van mening is dat hun potentieel en talent door dit advies beter is benut. Van de tweede categorie verwacht 40% dat loopbaanadvies deze uitwerking heeft.

Het laatste door de NOLOC gepresenteerde effect van loopbaanadvies heeft betrekking op de keuze die werknemers in hun carrière hebben gemaakt na loopbaanadvies. Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan dat zij deze keuzes niet zonder loopbaanadvies hadden kunnen maken.

Loopbaanadvies nog geen vanzelfsprekendheid

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers nog niet zo’n zicht hebben op de effecten en het belang van loopbaanadvies. Slechts 17% van de van de ondervraagde werkgevers heeft gebruik gemaakt van begeleiding van een loopbaanadviseur voor zijn werknemers. De meeste werkgevers hebben overigens een positief beeld van loopbaanadviseurs, maar nog te weinig besef van wat het daadwerkelijk oplevert.

Esther Leibbrand, voorzitter van NOLOC, heeft een advies voor deze werkgevers: “Juist in tijden van economische crisis moeten werkgevers zuinig zijn op hun personeel en zorgen dat zij voldoende rendement halen uit werknemers die ze hebben. Dat kan eigenlijk alleen met goed loopbaanadvies”.

Verder is zij van mening dat loopbaanadvies net zo vanzelfsprekend zou moeten worden als naar de tandarts gaan. Net als bij de tandarts, moet je er bij loopbaanadvies al vroeg bij zijn: “Wij pleiten ervoor om al heel vroeg te beginnen met loopbaanadvies. Idealiter is er vanuit het onderwijs al aandacht voor de beroepskeuze en goede begeleiding bij de studiekeuze. Loopbaanadviseurs kunnen daarbij helpen en zouden onderdeel moeten zijn van school. Kijk maar naar de onvervulde vacatures: een weloverwogen studiekeuze kan een groot deel van de frictiewerkeloosheid voorkomen”.

Bekendheid loopbaanadviseurs

Alhoewel loopbaanadviseur geen beschermd beroep is, wordt loopbaanadvies door de respondenten wel degelijk als een professioneel vakgebied beschouwd. Ruim 80% van de respondenten is van mening dat loopbaanadviseurs echte professionals zijn. Werknemers zien een loopbaanadviseur met name als iemand die je bewust maakt van je eigen kwaliteiten, capaciteiten en interesses.

Onder werkgevers staan loopbaanadviseurs bekend als professionals met kennis van de markt en als goede bemiddelaars. Daar staat tegenover dat ruim de helft van de werknemers zonder ervaring met loopbaanadvies eigenlijk niet weet wat een loopbaanadviseur doet. En, typisch genoeg, van degenen die al wel ervaring hebben opgedaan met loopbaanadvies kan 10% niet duiden wat de loopbaanadviseur gedaan heeft.

Wanneer je dit combineert met het onderzoeksresultaat dat 59% van de respondenten zonder ervaring met een loopbaanadviseur geen idee heeft waar ze loopbaanadvies kan inwinnen, is de conclusie dat er werk aan de winkel is voor NOLOC. Leibbrand onderschrijft dat: “Schijnbaar moeten we nog harder roepen waar mensen ons kunnen vinden en nog duidelijker aantonen wat de bijdrage van de loopbaanadviseur is”.

Goed bekend met loopbaanadvies?

Driessen onderschrijft het belang van loopbaanadvies en heeft dit ook in haar dienstenpakket opgenomen. Vanzelfsprekend zijn onze coaches aangesloten bij NOLOC. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met Michel van Hoeij, manager HR-Solutions, via telefoonnummer 0492 – 50 66 66.

Bron: persberichten NOLOC

Voldeed dit artikel aan je verwachtingen?

Wij werken er continu aan om onze artikelen nog beter te maken.

Beoordeling 0 / 2. Aantal stemmen 0

Fijn dat dit artikel aan je verwachtingen voldeed!

Deel het in je netwerk.

Jammer dat dit artikel niet aan je verwachtingen voldeed

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren.