Artikel
24 sep '09
24 september '09
1 min

Loon in of loon over?

De invoering van de eenduidige loonaangifte is tot 1 januari 2011 uitgesteld. In verband met dit uitstel, verlengt het kabinet de overgangsregeling met betrekking tot ’loon over’. Dit houdt in dat in ieder geval tot 1 januari 2011 de inhoudingsplichtige binnen het kalenderjaar loonbetalingen mag toekennen aan reeds verstreken tijdvakken waar ze betrekking op hebben. De overgangsregeling geldt al sinds de invoering van de digitale loonaangifte. De verwachting is dat er met de invoering van de eenduidige loonaangifte eindelijk duidelijkheid wordt verschaft hoe definitief moet worden omgegaan met de ‘loon in’ en de ’loon over’ begrippen.